skip to Main Content
  • Comunitat

  • Sector

ZERTIPORK

ZERTIFIER

Motivació Un dels reptes que afronta la indústria alimentària és afegir valor al seu producte. En aquest sentit, la tecnologia blockchain ofereix una oportunitat per ajudar el sector a garantir…

Blockchain

ZERTICARBON : FORESTATION · DIGITALIZATION · MONETIZATION

ZERTIFIER

Motivació Una UE climàticament neutra requereix aplicar a gran escala solucions que permetin capturar CO2 a l’atmosfera i emmagatzemar-lo de forma duradora en ecosistemes terrestres i marins. D’aquí al 2050,…

Blockchain

Wine/UOC + OpenMote: Plataforma Industrial IoT

OpenMote

Motivació D’una banda, el projecte OpenWSN va sorgir l’any 2011 a la University of California, Berkeley, (Califòrnia, Estats Units) de la ma del Prof. Kris Pister, el Dr. Thomas Watteyne i…

IoT

Wibeee IoT

Motivació La motivació va ser tenir accés a equips connectats a wireless amb una tecnologia diferent del Wi-Fi. Objectiu Mesura i connectivitat a qualsevol punt del país amb una xarxa…

IoT

Wellness + Wefitter

Motivació El fet d’oferir al usuari i a les empreses la motivació per no caure en el sedentarisme i portar una vida activa i saludable. Objectiu Wefitter es una eina…

IoT

Sitges de gra

Motivació A les granges és comú tenir dipòsits de gra per alimentar als animals que s’han d’anar emplenant regularment. El procés de gestió que seguia el pagès amb l’ompliment dels…

IoT

Dipòsits aigües residuals

Motivació En punts dispersos del territori hi han instal·lats dipòsits pel tractament d’aigües residuals. Es tracta de residus altament contaminants i que requereixen ser buidats en arribar a un nivell determinat d’ompliment.…

IoT

Localització de persones en interiors

Universitat Autònoma de Barcelona

Motivació La informació de posicionament de persones en interiors proveeix de gran valor quan es volen explotar comercialment aplicacions a sectors diversos com Retail Analytics, Ambient Assisted Living o Search and Rescue. No…

IoT

Sistema de gestió de flotes

Triskel

Motivació Poder gestionar de forma eficient un conjunt d’efectius d’emergències (persones i vehicles) distribuïts per tot Catalunya. Objectiu Gestió de flotes de serveis utilitzant un sistema de comunicacions dual, Tetra…

IoT

Estacions remotes

Triskel

Motivació Conèixer, en tot moment, l’estat de la infraestructura d’un conjunt de torres de comunicacions. Hi ha torres sense cap edificació i n’hi ha que, al peu de la torre,…

IoT

Gestió del trànsit

Trentia

Motivació L’Ajuntament de Vic ens va contactar per solucionar una problemàtica que tenien alhora de poder accedir al centre històric de la ciutat, donat que l’antic sistema de pilones hidràuliques…

IoT

Thethings.iO + emotionsAR: Cloud Printing

Thethings.io

Motivació El projecte de Cloud Printing d’emotionsAR i thethings.iO és un projecte d’Internet of Things executat per dues empreses catalanes on han permès a empreses de fotografia tradicional incrementar els seus models…

IoT

Barcode market – BMKiot

The World of Thor

Motivació La motivació principal del projecte va ser la necessitat de les empreses de: Control de totes les dades monitorades en temps real Reducció de costos Optimització de la productivitat…

IoT

Tecsidel + PLESANDA

Motivació La necessitat de disposar d’una plataforma d’analítica de dades tant en el monitoratge de trànsit en comunicacions com de trànsit automobilístic, en els àmbits de sistemes de gestió de xarxes…

IoT

Smartmonkey + Aigües de Barcelona II

SmartMonkey

Motivació El projecte va néixer amb el desenvolupament d’una tecnologia. Els primers mesos de vida del projecte es van centrar a trobar una aplicació pràctica que aportés valor i fruit d’una col·laboració amb la UOC es va poder demostrar…

IoT

SmartMonkey + Aigües de Barcelona I

SmartMonkey

Motivació Aigües de Barcelona és una empresa amb la motivació de la millora de processos i tecnologia continua. Aquest projecte va sorgir per la necessitat de millorar un procés d’assignació…

IoT

Ciberseguretat

Seven Sector Technologies

Motivació Donar suport a matèries de ciberseguretat basades en dispositius de nova creació. Objectiu Resoldre la problemàtica de realitzar noves inversions en entorns productius per tal de solucionar possibles problemes…

IoT

Control de Temperatura

Run IoT

Motivació Supermercats, laboratoris, farmàcies, hospitals, etc. contenen moltes neveres o cambres de fred on s’emmagatzemen diferents productes. El principal problema es que aquestes neveres o cambres de fred no disposen…

IoT

Projecte TECMOVA de teleassistència per a gent gran

Promax

Motivació La motivació darrera d’aquest projecte va ser utilitzar la tecnologia per millorar la vida de la gent gran. Objectiu Endarrerir al màxim l’entrada en una residencia de la gent gran que…

IoT

Projecte SDQF: Sistema distribuït de mesura de QoS sobre xarxes Wifi d’accés a la internet (Witch Monitor)

NexTReT

Motivació El creixement tan accelerat de les xarxes sense fils ha propiciat que cada vegada més l’ús de la wifi sigui un factor intensiu de mobilitat i acceleració de la…

IoT