skip to Main Content
  • Comunitat

  • Sector

Xarxa de Dades IoT

Cellnex Telecom

Motivació Iniciativa corporativa per a desenvolupar solucions de connectivitat de nova generació mitjançant una xarxa específica de dades per a aplicacions en la IoT. Objectiu Solució alternativa a les tecnologies de…

IoT

Cellnex Telecom – Vehicle Elèctric

Motivació Iniciativa corporativa per a desenvolupar una solució basada en tecnologia IOT en el sector del vehicle elèctric. Una aliança amb fabricants del sector i centres tecnològics de Catalunya ens ha…

IoT

Call2World: Comunicacions a mida per Boltia

Motivació Boltia Servicios y Soluciones de Conectividad és una empresa que té per objecte l’arrendament o venda de dispositius sense fils (iPad, iPhone, Android), utilitzant un conjunt de protocols de…

IoT

Atlantis IT – Gestió eficient de recursos mòbils

Motivació Empresa del sector de l’oci que explota màquines recreatives i disposa d’una flota de vehicles per als seus técnics de manteniment, als que els assignen dinàmicament les tasques a realizar…

IoT

Ateknea Solutions: Projecte CITI-SENSE

Motivació Ateknea Solutions va participar en un projecte europeu CITI-SENSE de 4 anys, €12M i 28 socis, en el qual es van desenvolupar una plataforma tecnològica per estudiar la qualitat de vida en entorns urbans…

IoT

Anigy Digital Advisors

Anigy Digital Advisors

Motivació Objectiu Projecte de transformació en curs executat per un tercer proveïdor i gestionat pel departament IT intern, Anigy va entrar com un reforç del equip IT intern per tal…

IoT

ALIMATIC-SILOS

Motivació Per Alaned tots els projectes són motivadors, però aquest en especial tenia una problemàtica que el feia realment difícil d’assolir. El client volia controlar els lots que tenen en…

IoT

Jardins verticals amb connectivitat

Alfred Smart Systems

Motivació Aquest projecte sorgeix de la necessitat de l’empresa Verdtical de poder integrar en els seus jardins un sistema intel·ligent que pogués establir un mínim de control. L’empresa Verdtical va…

IoT

Vehicle Elèctric

Iniciativa corporativa per a desenvolupar una solució basada en tecnologia IOT en el sector del vehicle elèctric.

IoT

Citisense

Ateknea Solutions va participar en un projecte europeu CITI-SENSE de 4 anys, €12M i 28 socis, en el qual es van desenvolupar una plataforma tecnològica per estudiar la qualitat de…

IoT