skip to Main Content

Dipòsits aigües residuals

IoT

Motivació

En punts dispersos del territori hi han instal·lats dipòsits pel tractament d’aigües residuals. Es tracta de residus altament contaminants i que requereixen ser buidats en arribar a un nivell determinat d’ompliment.

La logística d’evacuació que es realitzava consistia en rutes de buidat que es repetien amb una freqüència periòdica. La variabilitat d’ompliment provocava desbordaments o bé buidats de dipòsits innecessaris.

Objectiu

El gestors dels dipòsits buscaven optimitzar aquest servei i adaptar el buidat a la situació real d’ompliment per reduir els costos operatius i d’infraestructura, així com per reduir la contaminació directament relacionada.

Solució tecnològica

La gestió de recipients/dipòsits remots, que cal anar a buidar o emplenar periòdicament és un clar exemple d’un cas d’ús on l’aplicació de tecnologies IoT ha permès augmentar dràsticament l’eficiència.Instal·lar sensors a l’interior dels dipòsits permet tenir informació en temps real respecte al nivell d’ompliment, generant inclús notificacions si aquests superen un nivell determinat. Permet saber quan i a on evacuar els dipòsits, eliminant la possibilitat de desbordaments així com de rutes innecessàries.D’aquesta manera les rutes es poden planificar i organitzar molt millor, optimitzant els recursos d’acord amb les necessitats reals.

Model de negoci

Aquest model de gestió suposa aplicar sistemes de control remot sobre l’estat d’ompliment dels dipòsits per planificar les necessitats en temps real. La gestió optimitzada del servei suposa un gran estalvi en costos directes ja que s’ajusta la logística i els recursos a la necessitat real.

Resultats

Gracies a la disrupció de tecnologies IoT s’ha pogut fer una monitorització del nivell d’ompliment dels dipòsits en temps real que permet fer una programació de rutes de recollida molt més eficient evitant els desplaçaments inútils. En conseqüència es redueix la contaminació produïda pels desbordaments així com per la circulació innecessària de camions.

Estat actual

Actualment s’ha produït un canvi en el gestor del servei i el projecte està pendent dels propers passos d’aquest.

Compartir en: