skip to Main Content

Smartmonkey + Aigües de Barcelona II

IoT

Motivació

El projecte va néixer amb el desenvolupament d’una tecnologia. Els primers mesos de vida del projecte es van centrar a trobar una aplicació pràctica que aportés valor i fruit d’una col·laboració amb la UOC es va poder demostrar el valor i el potencial de la tecnologia. Posteriorment, s’han detectat altres problemes que calien ser resolts i gràcies al coneixement en el tractament de dades i intel·ligència artificial estan sent possible resoldre’ls amb gran èxit.

Objectiu

El principal problema que tracta de resoldre el projecte és la qualitat de dades necessària per automatitzar processos d’organització de persones i recursos en la distribució última milla de béns i serveis.

Solució tecnològica

El projecte ha requerit desenvolupar diferents tecnologies de processament de dades avançades tal com processament distribuït, desenvolupar algorismes d’optimització, de machine learning i intel·ligència artificial per a la neteja de dades.

Model de negoci

El nostre model de negoci és SaaS sobre el servei que oferim de neteja de dades, data discovery i optimització de rutes.Actualment disposem d’inversió privada per part d’un Business Angel de destacat prestigi (Erik Brieva) i finançament públic mitjançant diferents vehicles.

Resultats

Estat actual

Compartir en: