skip to Main Content

SmartMonkey + Aigües de Barcelona I

IoT

Motivació

Aigües de Barcelona és una empresa amb la motivació de la millora de processos i tecnologia continua. Aquest projecte va sorgir per la necessitat de millorar un procés d’assignació de tasques a operaris. Aquest procés requereix un personal altament qualificat que suposa un risc pel rendiment de les operacions davant qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Objectiu

El principal objectiu del projecte és demostrar com una tasca complexa, com és l’assignació de tasques a operaris, podia ser automatitzada. El resultat esperat és una millora del rendiment dels operaris a camp mitjançant l’automatització del procés d’organització i una millora del nombre de tasques per hora realitzades.

Solució tecnològica

La solució proposada va ser la utilització de l’optimitzador de rutes de SmartMonkey. Aquest servei s’integra amb el sistema de gestió de tasques per tal d’extreure la informació necessària per a realitzar la tasca d’optimització de rutes de treball i millorar així el temps de preparació.

Model de negoci

El model de negoci d’aquest projecte ha estat el pagament recurrent del servei en funció del nombre d’operaris i tasques a optimitzar.

Resultats

Les conclusions extretes d’aquest projecte han estat que és possible automatitzar tasques complexes com és l’assignació de rutes a operaris. A curt termini els permetrà millorar el rendiment de les operacions. A mitjà i llarg termini, l’empresa guanyarà en capacitat de mobilitat de personal entre les diferents regions. Aquest fet es donarà gràcies al fet que el coneixement del territori no serà crític per aconseguir rendiments òptims en operaris que treballin en zones que no coneguin.

Estat actual

Actualment el projecte es troba en la fase final de proves a camp amb resultats excel·lents. A partir d’aquest projecte s’han detectat altres necessitats en la mateixa companyia sobre com automatitzar la captura i neteja de dades operacionals a camp. Aquest nou projecte està previst que finalitzi a finals del 2017.

Compartir en: