skip to Main Content

Universitat Autònoma de Barcelona

IoT
IA
NewSpace

Informació

Universitat Autònoma de Barcelona – CORE de Ciutats Intel·ligents i sostenibles/Universitat Autònoma de Barcelona – Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR).

Activitats

La nostra activitat dins del món IoT és:

– CORE (Comunitat de Recerca Estratègica) de Ciutats Intel·ligents i sostenibles.
– Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (contacte dins l’OPIR: Alejandra Campos | [email protected]):
Participació i assesorament en calls d’ Horitzó 2020 i d’altres fons internacionals.
– UAB Smart Campus Living Lab / esfera UAB-CEI / B30.

Activitats de R+D+I en:

– Localització (User/WSN node, Pedestrian/Vehicle, Indoor/Outdoor, GNSS/Radio/Inertial Sensors, signal
processing).
– Big Data i simulacions amb entorns big data, Cloud/Fog, Real Time Analytics, soft machine learning, IA simulations.
– Transport i logística: ITS, Trajectory Based Operations, Decision Support Tool.
– BiB (Bioinformatic cluster)
– Tecnologies RFID/NFC/BLE.
– WSN Hardware/Software Solutions (Zigbee, Z-Wave, Sigfox, LoRa, ad-hoc).
– Environmental analytics (Aigua / aire / solids).
– Embedded & Ultra Low-Power Platforms, Zero power, Performance.
– Wearable & Printed Electronics.
– Incubadora (Parc Recerca UAB).

Contacte

Carrer de les Sitges s/n 08193 - Bellatera
935 868 245

Persona de contacte:

Konstantinos Kourkoutas
935 868 245

Casos d'èxit

Localització de persones en interiors

Universitat Autònoma de Barcelona

Motivació La informació de posicionament de persones en interiors proveeix de gran valor quan es volen explotar comercialment aplicacions a sectors diversos com Retail Analytics, Ambient Assisted Living o Search and Rescue. No…

IoT