skip to Main Content

La Digital Catalonia Alliance (DCA) és una iniciativa que agrupa els principals sectors tecnològics emergents del territori català en una aliança de comunitats tecnològiques innovadora, visionària, disruptiva i col·laborativa.

La DCA vol esdevenir impulsora dels sectors econòmics digitals de Catalunya i, per aquest motiu, la DCA treballa per:

● Resoldre reptes comuns de les empreses del sector, tant de les empreses petites com de les mitjanes.

● Donar suport a l’adopció dels canvis tecnològics per part de les empreses i la societat.

● Agrupar empreses actives de referència en innovació digital per tal de disposar d’un ecosistema dinàmic que contribueixi en l’economia digital.

● Alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb els reptes estratègics del territori.

Les empreses de producte i servei digital són al centre de l’activitat de la DCA. Els objectius de l’aliança són impulsar el seu creixement, ajudar a escalar l’ecosistema digital emergent, fomentar el desenvolupament de projectes col·laboratius i treballar per estimular la demanda mitjançant l’accés a proveïdors tecnològics, recursos i decisors polítics.

Ara per ara, la DCA se centra en sis comunitats tecnològiques: Internet de les Coses (IoT), Drons, Intel·ligència Artificial (IA), NewSpace, Ciberseguretat i Blockchain. Tanmateix, el full de ruta de la iniciativa preveu la formació de noves comunitats dins l’àmbit de les tecnologies digitals avançades.

La DCA és, per tant, l’aliança que dona coherència al sector econòmic digital emergent, homogeneïtza els serveis de les comunitats que en formen part -que alhora depenen de les seves respectives estratègies i programes-, identifica sinergies i mancances i aporta coneixement i guia en el conjunt de l’ecosistema digital.

Comunitats

DCA-IoT

S’entén la Internet de les coses (IoT) com la interconnexió d’objectes a través de xarxes de telecomunicacions.
Aquest és un sector amb un gran potencial de creixement econòmic i de generació d’ocupació. Catalunya disposa d’un ecosistema molt ric d’empreses dedicades a l’oferta de solucions IoT, la majoria d’elles són PIMES, amb una facturació que supera els 200 milions d’euros. Avui en dia, la IoT s’aplica amb més força a sectors com l’smart home, la salut, el benestar personal, el retail, les smart cities i l’smart mobility.

DCA-Drons

El dron o VANT (Vehicle Aeri No Tripulat) ha esdevingut un element decisiu en un ampli ventall de sectors gràcies a la seva capacitat de captar i transmetre dades des de l’aire i en temps real.
Catalunya disposa d’un destacat ecosistema format per empreses, entitats, centres de recerca i universitats que desenvolupen la seva activitat en tota la seva cadena de valor i aplicació dels vehicles no tripulats d’ús civil, siguin aeris, terrestres, aquàtics o subaquàtics.

DCA-Ciberseguretat

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes -siguin dispositius, aplicacions o dades- davant d'atacs digitals.
Avui dia, el cibercrim és una de les principals amenaces amb què s’enfronten les empreses. A Catalunya existeix un teixit empresarial en el marc de la ciberseguretat que cal potenciar i enfortir per tal que pugui donar resposta a les necessitats existents del país.

DCA-IA

La Intel·ligència Artificial és una disciplina de la informàtica, dedicada al desenvolupament d’algorismes, que permet que les màquines prenguin decisions intel·ligents o, si més no, que es comportin com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana.
Aquesta tecnologia té potencial per aplicar-se en una infinitat de camps i sectors, alguns dels quals ha aconseguit implementar-la amb resultats rellevants. És, per tant, una de les disciplines que tindrà més poder i influència en el model de societat i d’economia del futur. A Catalunya, s’espera que el 2030 la Intel·ligència Artificial generi un increment addicional del 0,8% del PIB.

DCA-NewSpace

El NewSpace representa una nova economia basada en la democratització de l'espai i de la indústria aeroespacial gràcies a l'ús de satèl·lits més petits que tenen un cost i un temps de desenvolupament menor que els satèl·lits clàssics.
Aquest canvi de paradigma permet que molts més actors els utilitzin en aplicacions verticals o transversals en diversos sectors productius. En un futur immediat es preveu un augment del nombre de llançaments d’aquests satèl·lits i, en conseqüència, s’espera un fort creixement en nombre i consolidació de les entitats catalanes que actualment estan vinculades al NewSpace.

DCA-Blockchain

La DCA-Blockchain és la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que agrupa empreses, centres de recerca, administracions i altres entitats que desenvolupen, integren, implementen o ofereixen solucions tecnològiques basades en la tecnologia Blockchain.
La tecnologia Blockchain és la plataforma sobre la qual convergiran altres tecnologies de nova generació i que farà possible una transformació digital amb més transparència, confiança i seguretat. Aquest és un sector amb un gran potencial de creixement econòmic i de generació d’ocupació. Catalunya disposa d’un ecosistema molt ric d’empreses dedicades a l’oferta de solucions Blockchain, la majoria d’elles són PIMES. A dia d’avui, la tecnologia Blockchain s’aplica amb més força a sectors com el del retail, l’alimentari, el financer i en la gestió de dades i certificacions.