skip to Main Content

Wellness + Wefitter

IoT

Motivació

El fet d’oferir al usuari i a les empreses la motivació per no caure en el sedentarisme i portar una vida activa i saludable.

Objectiu

Wefitter es una eina que te com a objectiu motivar e incentivar als usuaris a realitzar activitat física de forma constant i mantener uns hábits saludables. Es per això que recompensem els bons bàbits amb descomptes , regals i reptes de carácter esportiu, solidari i sostenible.

Solució tecnològica

El nostre producte es Software. Implemente l’eina com a Saas a les empreses. Ademés WeFitter te la seva propia comunitat d’usuaris a Espanya amb més de 25.000 registres.

Model de negoci

El model de negoci es basa en la venta del Saas a empreses de forma mensual. Empreses com ThePhoneHouse, Sanitas o Sanofi ja confíen en la plataforma i treballen amb ella.També el propi departament de la Generalitat de Catalunya es client de WeFitter incentivant l’activitat física a través de la plataforma durant aquest 2016: https://www.wefitter.com/register/salutpublica

Resultats

A curt termini les conclusions son positives. La gent busca en WeFitter la motivació per realitzar activitat física i els resultats ho demostren. Quasi un milió d’exercicis realitzats, 500K calories cremades I quasi 6 milions de kilometres recorreguts.

Estat actual

El projecte está operatiu i acabem de llençar la APP de WeFitter en la que donar una usabilitat molt més acurada als nostres usuaris i a les empereses.

Compartir en: