skip to Main Content

Estacions remotes

IoT

Motivació

Conèixer, en tot moment, l’estat de la infraestructura d’un conjunt de torres de comunicacions.

Hi ha torres sense cap edificació i n’hi ha que, al peu de la torre, hi ha una caseta. Aquestes torres disposaven d’un sistema de telecontrol molt reduït.

Objectiu

Telecontrol acurat i optimització energética de torres de telefonia mòbil.

Solució tecnològica

Conjunt d’estacions remotes compactes per a la telegestió de torres de comunicacions de telefonia mòbil.S’equipa cadascuna de les torres amb una estació remota compacta, tant per anar a la intempèrie com per l’interior, amb alimentació 230Vac (intempèrie) o +48Vdc (interior) i amb comunicacions per GPRS cap al centre de control amb protocol SNMP.Totes les estacions remotes tenen entrades digitals, sortides digitals i, les d’interior, 2 entrades analògiques per la mesura de temperatura.4 de les entrades digitals poden ser comptadores per tal de mesurar consums elèctrics de diferents parts de la torre.Les unitats interiors disposen de 2 sondes de temperatura i algoritmes per fer una bona gestió energètica de l’habitacle, monitoritzant i controlant un ventilador i un aparell d’aire condicionat, amb l’objectiu de mantenir els equips en un rang de temperatura òptim amb el mínim de consum energètic.

Model de negoci

El client de la solució s’ha fet càrrec dels costos dels equips.

Resultats

Ha permés tenir una visió acurada de la realitat del funcionament de tota la xarxa, conèixer els consums energètics de forma contínua i poder facturar als usuaris de les infraestructures segons el seu ús.

Estat actual

Segueix operatiu amb la mateixa versió d’equips.

Compartir en: