skip to Main Content

Sistema de gestió de flotes

IoT

Motivació

Poder gestionar de forma eficient un conjunt d’efectius d’emergències (persones i vehicles) distribuïts per tot Catalunya.

Objectiu

Gestió de flotes de serveis utilitzant un sistema de comunicacions dual, Tetra i GPRS.

Solució tecnològica

S’equipa a tots els vehicles amb unitats TK-GLAV i s’instal·la un centre de control amb el sistema TK-ARTIC. Tant les unitats TK-GLAV com el sistema TK-ARTIC están desenvolupats al 100% pels enginyers de Triskel.El sistema embarcat està connectat a la centraleta del vehicle a través del protocol OBDII.Les comunicacions entre els vehicles i el centre de control es realitza amb un sistema principal, Tetra, i un sistema secundari, GPRS.Es coneix, en tot moment, el recorregut que fan els vehicles, el temps que els motors dels vehicles estan engegats, el consum instantani de combustible, les revolucions del motor, els serveis que están efectuant, etc..El sistema permet optimitzar els moviments dels vehicles i minimitzar els consums, fomentant una conducció més eficient i conscient del medi ambient.

Model de negoci

El client de la solució s’ha fet càrrec dels costos dels equips i l’accés al centre de control és com a servei. El client abona una quota mensual per l’accés.

Resultats

Pemet una gestió eficient i òptima dels recursos distribuïts pel territori.

Estat actual

Segueix operatiu amb la mateixa versió d’equips però amb millora contínua en el Sistema TK-ARTIC del centre de control.

Compartir en: