skip to Main Content

Wibeee IoT

IoT

Motivació

La motivació va ser tenir accés a equips connectats a wireless amb una tecnologia diferent del Wi-Fi.

Objectiu

Mesura i connectivitat a qualsevol punt del país amb una xarxa wireless.

Solució tecnològica

Mitjançant la tecnologia NBIOT (Narrow Band IoT) disposem de solucions per a la mesura elèctrica que permet la connexió i mesura a qualsevol lloc de la geografia espanyola, així com a altres països.

Model de negoci

Col·laboració amb una telecom on ambdós tenim interessos comuns.

Resultats

A curt termini, la immediatesa de proves pilot.A mitjà termini, un projecte recurrent tant en serveis com en el disseny i fabricació d’equips.A llarg termini, consolidar el model de negoci.

Estat actual

Segueix operatiu.

Compartir en: