skip to Main Content

Thethings.iO + emotionsAR: Cloud Printing

IoT

Motivació

El projecte de Cloud Printing d’emotionsAR i thethings.iO és un projecte d’Internet of Things executat per dues empreses catalanes on han permès a empreses de fotografia tradicional incrementar els seus models de negoci mentre feien una transformació digital cap a l’IoT.

Objectiu

L’objectiu d’aquest projecte és la connexió d’impressores professionals a l’aplicació mòbil d’emotionsAR per tal de poder imprimir qualsevol foto del telèfon mòbil remotament a través d’un servei de cloud printing a les impressores que hi estiguin subscrites.Actualment el món de la fotografia és molt complex i l’experiència d’usuari a l’imprimir fotos és insuficient. Les fotografies han d’haver estat descarregades prèviament en una unitat d’emmagatzematge amb USB o bé s’ha de fer a través de Bluetooth físicament a la botiga on s’imprimeixin. Per tant, és necessari ser­hi físicament.Els objectius del projecte són:
–  Permetre la impressió de fotografia des del telèfon mòbil des de qualsevol lloc i hora a la impressora més propera o preferida.
–  Oferir un nou canal d’impressió a botigues de revel.lat de fotografia.
–  Millorar l’experiència d’usuari per a imprimir fotografies des del mòbil on vulguis i quan vulguis.
Actualment aquest projecte ja està en producció amb impressores instal’lades a 3 països d’Europa.

Solució tecnològica

El repte tecnològic del projecte era afegir un hardware a impressores de diferent marca i model que tingués un driver específic per a aquella impressora i que fos de ràpida instal’lació.Per tant, s’ha desenvolupat un hardware a mida amb el software necessari per tal de poder imprimir des de qualsevol impressora del món, i que qualsevol persona el pugui instal’lar i connectar a Internet.El hardware està connectat a Internet a través de la Wi-Fi de la botiga. A partir d’aquest moment, el hardware crea una comunicació bidireccional entre la impressora i thethings.iO fent que una vegada un usuari vol imprimir una fotografia, aquesta és enviada en temps real cap a la impressora corresponent.

Model de negoci

En el projecte hi han participat dues empreses:
– emotionsAR: com a empresa líder en la innovació en fotografia professional dissenyant el workflow, model de negoci i aplicació al mòbil.
– thethings.iO: com a empresa que gestiona la connectivitat entre impressores, s’emmagatzemen les dades i s’hi accedeix pel posterior anàlisi de les dades.

Resultats

A curt termini el projecte està revolucionant completament el món de la fotografia. Per posar algun exemple, hi ha molt d’interès en el món dels esdeveniments socials com vertical en creixement, impressió en aniversaris, festes, bodes, comunions, PR corporatius i creuers.

Estat actual

El projecte està en producció amb impressores de 3 països de la Unió Europea.

Compartir en: