skip to Main Content

Gestió del trànsit

IoT

Motivació

L’Ajuntament de Vic ens va contactar per solucionar una problemàtica que tenien alhora de poder accedir al centre històric de la ciutat, donat que l’antic sistema de pilones hidràuliques dificultava el dia a dia.

Objectiu

El problema que es volia resoldre amb aquesta solución és la d’impedir l’accés als vehícles no autoritzats.

Solució tecnològica

Es van fer servir un conjunt de càmeres de seguretat amb visió nocturna que permetien la lectura de les matrícules dels vehícles que hi circulaven. A través de software lector OCR es llegueixen les matrícules dels vehícles i es comproven que estiguin autoritzades. En cas negatiu, s’inicia l’expedient sancionador corresponent.Els veins i comerciants de les zones amb l’accés limitat poden autoritzar matrícules temporals (per exemple visita d’un amic o familiar) a través de Apps per SmartPhone o a través d’una web.

Model de negoci

El projecte econòmicament es viable donat que el sistema de pilones hidràuliques té un cost de manteniment molt elevat.

Resultats

A curt termini l’Ajuntament de Vic ha incrementat notablement l’import recaudat per multes d’aquest tipus i ha incrementat la satisfacció dels veïns i comerciants.

Estat actual

El projecte està en funcionament.

Compartir en: