skip to Main Content

Tecsidel + PLESANDA

IoT

Motivació

La necessitat de disposar d’una plataforma d’analítica de dades tant en el monitoratge de trànsit en comunicacions com de trànsit automobilístic, en els àmbits de sistemes de gestió de xarxes de telecomunicacions i de sistemes de peatges, respectivament, alineada amb el paradigma del Big Data pel que fa el processament i emmagatzematge de dades, que millorés solucions clàssiques més consolidades basades en BI convencionals i bases de dades relacionals.

Objectiu

El repte que suposa l’explotació de dades generades automàticament amb volum i velocitat elevats. En aquest entorn no és possible abordar el tractament de dades amb la capacitat d’una sola màquina, de manera que cal desplegar-ne un conjunt, a més d’instal·lar i desenvolupar programari específic per suportar l’emmagatzematge i anàlisi de dades de manera distribuïda i escalable.

Solució tecnològica

Quina/es tecnologia/es (Hardware, Software, Comunicacions, etc.) es van utilitzar en el desenvolupament del projecte’ Com es va realitzar la implantació del producte’La plataforma s’ha construït utilitzant tecnologia Big Data per processament.
– ‘batch’ per a anàlisi de volums grans de dades, sense requeriments estrictes quant a velocitat (basat en repositori Hadoop i analítiques amb Spark).
– ‘temps real ‘ per correlació ràpida de dades procedents de diverses fonts (basat en Spark Streaming).
Sobre una infraestructura Cloud Computing (basada en OpenStack) a fi de de disposar de la provisió ràpida de recursos IT virtualitzats (emmagatzematge, processador, xarxa, aplicacions, etc.), accessibles remotament a través de la xarxa.La plataforma suporta el desenvolupament d’aplicacions en dos àmbits diferents:
– Monitoratge de trànsit IP a partir d’estadístiques Netflow proporcionades per equips de xarxa.
– Anàlisi estadística de trànsit automobilístic en vies de peatge dotades de pòrtics FreeFlow.

Model de negoci

PLESANDA és un projecte de desenvolupament experimental d’àmbit nacional que Tecsidel ha realitzat de forma individual amb finançament concedit pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme Espanyol, en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016 (TSI-100105-2014-186).

Resultats

Com a següents passos contemplem incorporar la plataforma o el seus elements, parcialment o totalment en les solucions que proporcionem als nostres clients de l’àmbit de mobilitat i telecomunicacions, així com utilitzar-lo també com a core en projectes de R+D+I centrats en l’entorn de l’IoT, àmbit on considerem que propostes com PLESANDA encaixen perfectament.

Estat actual

El projecte Plesanda va acabar-se el desembre de 2015.

Compartir en: