skip to Main Content

Els serveis que ofereix la DCA s’estructuren en sis eixos estratègics:

Dinamització sectorial

Promoure la creació d’oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic.
Quins són els objectius del servei de dinamització sectorial?

 • Identificar oportunitats de negoci i vincular-les entre els diferents membres de les comunitats
 • Difondre les tecnologies digitals avançades entre els diferents agents agregadors i de la demanda tecnològica
 • Establir sinergies entre les empreses que ofereixen productes i serveis tecnològics i els agents que busquen aquesta tipologia de productes i serveis
 • Acompanyar les empreses en la transformació d’oportunitats de negoci

Visibilitat i esdeveniments

Fomentar la participació en esdeveniments de més notorietat, com ara fires i congressos.
Quins són els objectius del servei de visibilitat i esdeveniments?

 • Donar suport a la participació i visibilització de membres de la DCA en diferents fires i congressos de multitecnologia
 • Posar en contacte membres de la DCA amb diferents sectors que es troben en procés de digitalització
 • Donar a conèixer els casos d’èxit dels membres de la DCA en jornades de difusió tecnològica

Sinergies i multitecnologia

Estimular la cooperació entre els membres de les comunitats de la DCA a través d’espais de treball i canals de comunicació específics.
Quins són els objectius del servei de sinergies i multitecnologia?

 • Afavorir la col·laboració entre els membres de les diferents comunitats per tal de buscar sinergies
 • Canalitzar les oportunitats de col·laboració entre els diferents membres
 • Informar els membres del dia a dia de les activitats de la DCA: comunicats, butlletins, xarxes socials, web, etc
 • Publicar una memòria anual de la DCA i les seves comunitats amb totes les activitats que s’han realitzat al llarg de l’any

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Facilitar la col·laboració dels membres de la DCA amb centres de recerca i laboratoris.
Quins són els objectius del servei d’accés a coneixement, tecnologia i infraestructures?

 • Facilitar l’accés a laboratoris, com ara el de SmartCatalonia, The Thinx o el BCN Drone Center, entre d’altres
 • Identificar nous laboratoris arreu del territori on es pugui testejar tecnologia a escala local
 • Donar a conèixer les activitats que duen a terme els membres de la DCA així com les necessitats de les diferents empreses i sectors
 • Redactar, difondre i donar accés a informes especialitzats en les diferents tecnologies digitals avançades

Accés a fonts de finançament

Donar suport en les necessitats de finançament dels membres de la DCA.
Quins són els objectius del servei de fonts de finançament?

 • Donar a conèixer les oportunitats de finançament entre els membres de la DCA
 • Facilitar l’accés de les empreses a les fonts de finançament i projectes competitius
 • Enfortir i crear noves relacions amb incubadores i acceleradores per tal de contribuir a l’impuls de les start-ups de la DCA
 • Identificar partners i sponsors per finançar projectes sorgits dels brokerage events
 • Difondre oportunitats de finançament a través dels canals de comunicació interna

Relacions estratègiques

Connectar l’ecosistema d’innovació existent i enfortir la relació entre els diferents agents.
Quins són els objectius del servei de relacions estratègiques?

 • Representar els membres de la DCA davant de l’administració, clústers i altres entitats
 • Fomentar les relacions amb altres clústers i hubs europeus per tal de detectar oportunitats i sinergies

Coneix amb detall l'oferta de serveis de la DCA

    Free Prèmium
Dinamització sectorial Jornades de difusió tecnològica Jornades de difusió tecnològica aplicades a diferents sectors que es troben en procés de digitalització
Detecció de reptes i casos d'ús del sector
Activitats de matchmaking Sessions de matchmaking events, és a dir, reunions B2B entre empreses de l’oferta i la demanda per donar resposta als reptes identificats  
ChallengeDCA Concurs d’innovació digital per a la transformació del territori
Visibilitat i esdeveniments Facilitar entrades exclusives a fires, congressos i participació a tours guiats Entrades prèmium per assistir a esdeveniments del sector  
Digital Alliance Lunch Digital Alliance Lunch amb una persona rellevant del sector digital  
Difusió de casos d'èxit Difusió de casos d'èxit de les empreses al web i fer-ne difusió a través dels difefents canals i jornades  
Sinergies i multitecnologia Liderar les reunions de grups de treball intracomunitaris Liderar a reunions de grups de treball intracomunitaris per detectar possibles col·laboracions  
Participació en reunions de grups de treball intracomunitaris Participar en reunions de grups de treball intracomunitaris per detectar possibles col·laboracions
Jornada Anual de networking de la DCA i de cada comunitat tecnològica Jornada anual de la DCA i de cada comunitat tecnològica, en la qual es farà balanç de l’any i es potenciarà el networking.
Tallers d'innovació Tallers d'innovació on transferir la tecnologia dels centres de recerca a les empreses de la DCA
Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures Accés i visites guiades a diferents Labs Oportunitat per conèixer les oportunitats i serveis que els laboratoris tech poden oferir als membres de la DCA
Trobades amb experts Amb les empreses membres de la DCA o agents agregadors de la demanda tecnològica  
Accés a fonts de finançament Informació sobre fons de finançament EU
Sessions informatives d'oportunitats de finançament per sector
Suport en la cerca de partners per projectes d'innovació col·laboratius Iniciatives de networking per identificar suports col·lectivament  
Relacions estratègiques Ecosistema de comunitats i tecnologies
Networking amb els agents clau del sector
Vols ser membre de la DCA?

Deixa’ns les teves dades i contactarem amb tu el més aviat possible

Membre
Privacitat