skip to Main Content

Ciberseguretat

IoT

Motivació

Donar suport a matèries de ciberseguretat basades en dispositius de nova creació.

Objectiu

Resoldre la problemàtica de realitzar noves inversions en entorns productius per tal de solucionar possibles problemes relacionats amb la seguretat en dispositius IoT en l’empresa WorldSensing.

Solució tecnològica

Les tecnologies involucrades a nivell de software eren ThingsBoard i TheThingsIndustry. Els sensors auditats eren Loadsensing amb comunicacions LoRa i GSM. Es va auditar des de el gateway fins al backend de comunicacions mitjançant hardware d’auditories de seguretat com Hackrf.

Model de negoci

Al ser serveis, el producte es relaciona amb projectes d’una duració determinada. No obstant això, es va crear una plataforma d’auditoria Adhoc que va estar dins les instal·lacions de WorldSensing.

Resultats

Les conclusions d’aquesta auditoria de seguretat va permetre avaluar les opcions a l’hora d’introduir sensors nous a un gateway comú pels clients. A banda, a llarg termini està recomanada la planificació d’una auditoria tant de codi, con de firmware (hardware) als sensors.

Estat actual

L’execució d’aquest projecte ha permès avaluar distints proveïdors per a IoT, així com opcions per l’autenticació de dispositius mitjançant certificats electrònics. D’altra banda, s’ha establert les bases per a la creació d’un laboratori de seguretat per investigar opcions de monitorització i seguretat en la part del Network Slicing del 5G.

Compartir en: