skip to Main Content

Control de Temperatura

IoT

Motivació

Supermercats, laboratoris, farmàcies, hospitals, etc. contenen moltes neveres o cambres de fred on s’emmagatzemen diferents productes. El principal problema es que aquestes neveres o cambres de fred no disposen d’un control exhaustiu de la temperatura i cada any es quantifiquen arreu del món pèrdues milionàries dels productes que s’hi emmagatzemen (aliments, medicaments…). Aquest pobre control de la temperatura perjudica a les empreses i als usuaris a nivell global.

Objectiu

L’objectiu és proporcionar un control eficient i complet de la temperatura de les neveres i cambres de fred per prevenir i evitar el malbaratament dels productes que s’hi emmagatzemen.Utilitzant una solució del àmbit del Internet of Things, la nevera es connecta a Internet per tal de controlar i monitoritzar la temperatura a través d’una plataforma IoT. A partir d’aquesta informació, les empreses poden prendre importants decisions per optimitzar els seus recursos i processos.El servei destaca per la seva senzillesa tant en la instal·lació com en la funcionalitat diària.

Solució tecnològica

S’utilitza un dispositiu que s’instal·la a la nevera o cambra de fred i que conté una sonda de temperatura que es col·loca dins d’aquesta. Aquest dispositiu utilitza la connectivitat Wifi per connnectar-se a Internet i enviar les dades de la temperatura a la nostre plataforma IoT. A més a més, els dispositius son de dimensions reduïdes i fàcils de instal·lar (Plug & Play).La plataforma IoT s’emmagatzemen totes les dades de temperatura de les diferents neveres on hi ha instal·lat un dispositiu. A la plataforma IoT s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu (Smartphone, Tablet, PC) des de qualsevol punt del món. La navegació a través de la plataforma IoT és fàcil i intuïtiva.A la plataforma IoT hi ha diferents eines de control de la temperatura:
– Monitoritzar i analitzar la gràfica del històric de dades de temperatura de cada nevera.
– Programar alarmes de temperatura. Quan una alarma es dispara, automàticament s’envia un avis via e-mail i/o SMS.
– Alarmes intel·ligents. La nevera es capaç de detectar per si mateix quan la tendència de la temperatura està canviant i avisa via e-mail i/o SMS.
A través d’aquesta solució IoT, les neveres estan sota un control complet i exhaustiu.

Model de negoci

El projecte és exclusiu de la empresa Opiron Electronics i no hi ha cap inversió externa. El model de negoci es basa en pagaments mensuals a un cost reduït per cada dispositiu col·locat.

Resultats

Gràcies a la nostre solució IoT, empreses que disposen de neveres i cambres de fred com supermercats, farmàcies, laboratoris, hospitals’ , gaudeixen de un control eficient i complet de la temperatura d’aquestes. El resultat és una millora en la prevenció dels productes emmagatzemats a les neveres i cambres de fred, i un augment de la qualitat dels productes i els beneficis de la empresa.A mig/llarg termini, estem convençuts de que la nostre solució IoT s’aplicarà a un gran nombre d’empreses on necessiten d’un control de temperatura en neveres i cambres de fred.

Estat actual

Actualment la nostre solució IoT està implementada en alguns supermercats, hospitals i farmàcies. La solució és evolutiva i la plataforma IoT s’actualitzarà constantment afegint millores i novetats. Estem buscant col·laboracions amb diferents empreses i entitats per crear una xarxa empresarial i expandir el nostre servei.

Compartir en: