skip to Main Content

App Endo per Nordic Pharma

IoT

Motivació

La farmacèutica Nordic Pharma ens va requerir un projecte d’innovació que pogués ser de gran atractiu per la comunitat mèdica espanyola especialitzada en intervencions amb endoscòpia.

Objectiu

Poder compartir intervencions en temps real amb tercers desplaçats per tal de ser formats i/o compartir coneixement.

Solució tecnològica

S’ha connectat una capturadora de vídeo a la controladora de la càmera d’una torre de laparscopia. La capturaradora de vídeo entrega les imatges de la càmera a un petit ordinador. Aquest, realitza el streaming de la imatge de la càmera de la torre de lapascopia. Els usuaris poden veure en temps real aquest streaming mitjançant una aplicació mòbil nativa (iOS / Android) i de pàgina web (HTML5+CSS3). També poden parlar amb quiròfan mitjançant un botó “push-to-talk” (només pot parlar un usuari a la vegada). El quiròfan pot sentir i respondre a l’usuari gràcies a un headset bluetooth connectat al petit ordinador.A part, la plataforma ofereix compartició de documents i notícies del sector, entre altres funcionalitats.

Model de negoci

El cost del projecte l’ha sufragat la farmacèutica Nordic Pharma.

Resultats

El projecte ha guanyat un premi ASPID OR com a millor acció de màrqueting científic en el 2017. La comunitat mèdica està molt interessada en la solució. Tant és així, que la plataforma ja està desplegada en diferents hospitals de referència de l’estat espanyol.

Estat actual

Està operatiu i amb un imminent desplegament a la resta de l’estat espanyol i, ben aviat, internacionalment.

Compartir en: