skip to Main Content

Ctrl4 Enviro

IoT

Informació

Provinent de la sensorització, monitoratge i control optimitzat per a aconseguir eficiència energètica i d’altres recursos, Ctrl4 Enviro incorpora actualment anàlisi d’imatge per computador com a sistema avançat de detecció d’esdeveniments per tal de complementar els sensors convencionals.

Activitats

– Sistemes de visió intel·ligent personalitzats aplicats a la detecció, caracterització i comptatge de persones, vehicles, animals; colorimetria, fuites de gasos, etc.
– Aplicació a sistemes d’informació en Smart Cities, estacions d’esquí, gestió d’aparcaments (reconeixement de plaques de matrícula de vehicles en moviment), smart surveillance, control d’instal·lacions tècniques en edificis i altres.
– Projectes en curs a Barcelona, França, Itàlia, Àustria o Hongria.

Contacte

Avda. Can Domènech, Edifici Eureka Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona 08193, Bellaterra
618574307

Persona de contacte:

Anton Gomà
618574307

Casos d'èxit

Projecte Blue Snow

Ctrl4 Enviro

Motivació L’accés molt estacionalitzat (caps de setmana de l’hivern) a les estacions d’esquí comporta un repte de gestió òptima dels seus recursos, destacant entre ells els remuntadors, consumidors del 50%…

IoT