skip to Main Content

Everis + 112: Servei d’emergències

IoT

Motivació

L’antiga Conselleria de Govern i Justícia de la qual depenia el 112 d’Andalusia va publicar un plec per a la modernització o renovació de la plataforma tecnològica que donava suport a tots els processos de gestió de les emergències a Andalusia i incorporar nous canals de comunicació amb el ciutadà. Everis, juntament amb un consorci d’empreses es va presentar a la licitació.

Objectiu

L’objectiu del projecte era la Definició, Implantació, Explotació i Manteniment d’un nou sistema de Gestió Integral de les Emergències a Andalusia. La plataforma tecnològica que donava suport al sistema de Gestió d’Emergències d’Andalusia quan es va iniciar el projecte va ser implantada nou anys abans de la licitació del nou projecte i actualment presentava certes mancances importants.No donava suport a tots els processos de gestió de les emergències ni a l’operació del sistema de coordinació integrada 112. A més, la incorporació de nous canals de comunicació amb el ciutadà era costosa. Per tant, el principal objectiu del projecte era cobrir les mancances de la plataforma antiga aprofitant els avenços tecnològics.

Solució tecnològica

El desenvolupament del projecte es basa fonamentalment en dos punts ja desenvolupats que permeten cobrir de forma nativa tots els processos establerts en el Model Objectiu de gestió integral d’emergències, constituint la millor solució i més completa del mercat. Els productes són:
– I/CAD (Intergraph/Computer Aided-Dispatch). Líder del Mercat en el àmbit de gestió d’emergències ordinàries.
– ePSS (everis/Public Safety System). Única referència a nivell nacional de sistema de gestió d’emergències majors.
Aquests productes són instal·lats sobre dos CPDs (proveïts dins del propi projecte), un principal i un altre de backup, els quals tenen a l’hora els seus serveis redundats, per a dotar un sistema tan crític com aquest de l’alta disponibilitat que necessita.Durant la fase d’execució del projecte aquests productes es van integrar amb la plataforma allEyes d’Everis, per a dotar al ciutadà de nous canals de comunicació cap al 112, així com del 112 al ciutadà.A més del Hardware i el Software desenvolupats durant el projecte, el sistema s’integra amb els diferents sistemes de comunicacions existents en la xarxa corporativa de la Junta d’Andalusia (telefonia, grabadora, servidors de correu, fax, SMS, etc..).La implantació del producte es va realitzar en dues fases. En una primera fase es van implementar totes les funcionalitats suportades per a l’antiga plataforma tecnològica juntament amb les funcionalitats derivades de la gestió integral d’emergències. Es va posar en producció el 28 d’octubre de 2014. En la segona fase, s’ha anat incorporant de manera escalonada noves funcionalitats al sistema entre les quals es troba la integració amb la plataforma allEyes d’Everis.

Model de negoci

Es tracta d’un projecte cofinanciat al 80% amb fons europeus FEDER i al 20% amb fons propis de l’antiga Conselleria de Governació i Justícia. Ha estat implementat per una UTE formada per everis i dos altres empreses privades.

Resultats

Es tracta d’un projecte en el que és necessària una ràpida resposta per part dels operadors que utilitzen la plataforma, els quals a més a més, porten molts anys treballant amb una plataforma que controlen a la perfecció.

Estat actual

El servei 112 d’emergències d’Andalusia segueix en funcionament i es treballa continuamen per identificar millores.

Compartir en: