skip to Main Content

Jardins verticals amb connectivitat

IoT

Motivació

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de l’empresa Verdtical de poder integrar en els seus jardins un sistema intel·ligent que pogués establir un mínim de control. L’empresa Verdtical va contactar amb nosaltres per veure si podíem crear una solució personalitzada pel seu negoci. En aquest precís moment, vam començar a investigar quin valor afegit podíem aportar als jardins a través de la nostra plataforma IoT.

Objectiu

L’objectiu era donar connectivitat al jardí i poder controlar-lo i veure què està passant de manera remota. Per tant, pretenia ser una eina molt útil pels jardiners que serien capaços de veure com està el rec a temps real, modificar els paràmetres o inclús optimitzar el sistema de rec a distància. El projecte també disposava d’una aplicació web des d’on es controlaven les actualitzacions de les dades. Al cap i a la fi, consistia a donar visibilitat de tot el que està passant en el jardí sense estar present físicament.

Solució tecnològica

Per dur a terme aquest projecte es van utilitzar un conjunt de diverses tecnologies, tant hardware com software i comunicacions. Primer de tot, un hardware personalitzat en forma de diferents sensors des dels quals es recollirien les dades. A més a més, un hardware en forma d’actuadors que serien els que reaccionarien quan les condicions no fossin les desitjades. Finalment una aplicació web des d’on poder observar les diferents actualitzacions a temps real i les gràfiques de dades extretes dels jardins. Aquest sistema de monitoratge i actuació es va implantar directament al jardí.

Model de negoci

Quant a model de negoci, Alfred Smart Systems va realitzar el projecte amb fons propis, ja que el van considerar un projecte viable econòmicament i que generaria beneficis per l’empresa.

Resultats

Aquesta solució tecnològica va tenir uns resultats molt positius a curt termini perquè funcionava molt millor que l’anterior sistema electrònic que l’empresa utilitzava. Per tant, els propietaris dels jardins van quedar satisfets podent optimitzar els seus sistemes de rec i aconseguint un estalvi d’aigua important. Per a Verdtical la plataforma de Smart Data ha significat un gran avanç perquè poden començar a vendre a tot el món, no només en l’àmbit local. Com a conclusions a llarg termini, hem vist que amb temps i inversió serem capaços de millorar la solució introduint noves funcionalitats, unes millors gràfiques i corregint possibles desviacions.

Estat actual

El projecte segueix operatiu, ja que el client Verdtical està molt satisfet amb els resultats. S’han fet noves versions sempre en la recerca de millorar la solució; sigui millorant el hardware o la qualitat de les gràfiques. És un projecte en el qual continuem treballant cada dia per aconseguir un producte que encaixi perfectament amb les necessitats del client.

Compartir en: