skip to Main Content

Edenway + Sitelviña

IoT

Motivació

El Projecte SITELVIÑA va ser finançat pel Ministeri d’Indústria amb fons FEDER dins del programa AVANZA 2, i en el qual va participar l’empresa Edenway conjuntament amb l’empresa càntabra TST, la Universitat de Valladolid, DEIMOS i el celler de Toro Pago de Cubas.

Objectiu

Aquesta iniciativa va néixer de la voluntat de millorar la competitivitat del sector del vi espanyol a través de la R+D+i aplicada, introduint l’ús de noves eines TIC en el control i gestió de la vinya i el celler, optimitzant les explotacions vinícoles i alhora la gestió de la producció.El Projecte SITELVIÑA consisteix en aplicar les TIC per controlar tots els aspectes del procés d’elaboració, criança i envelliment de vins en temps real i de forma precisa, una tasca que fins ara es realitza de forma manual amb lectures puntuals d’uns pocs paràmetres, la qual cosa no assegura la qualitat final del producte ni una gestió eficient.Per tant, aquest innovador sistema permet un estalvi econòmic per a l’empresa, una major fiabilitat i també un benefici mediambiental, ja que s’aconsegueix, per exemple, millorar el consum d’aigua per al reg del cultiu o optimitzar els consums energètics.

Solució tecnològica

S’ha desenvolupat un innovador sistema basat en la integració de diferents tecnologies de sensorització sense fil amb sistemes avançats d’anàlisis. Aquests dispositius, que tenen l’avantatge de ser de baix cost, recullen informació del seu entorn com és de l’estat del sòl, el creixement de les vinyes, de l’ambient a la sala de barriques, de la fermentació o dades dels assajos en els laboratoris enològics, entre molts altres.Tota aquesta informació és enviada a un servidor central, que la processa en temps real. A més s’ha creat una nova interfície que permet el control de l’explotació des de mòbils tàctils com smartphones o tablets.D’aquesta manera es té un control més exhaustiu dels diferents paràmetres del procés de producció. Un altre dels punts innovadors d’aquest projecte és l’ús de la tecnologia NFC (Near Field Communication).Aquesta tecnologia de comunicació sense fil de curt abast permet una interconnexió entre dispositius electrònics d’una manera intuïtiva, senzilla i simple, de manera que permet interactuar amb diferents elements sense necessitat de passar per la xarxa de control, solsment amb apropar a ells el mòbil o el tablet.El desenvolupament de la solució està dividit en les següents àrees:’ Dispositius sense fil de baix cost amb sensòrica associada: aquests dispositius seran capaços de recollir dades pròpies, interactuar amb altres nodes (repetidors de missatges, bridges, autocalibratge, prevenció d’errors, redundància, …) i enviar-lo sense fils, ja sigui per xarxes mallades de baix cost o per interfícies cel·lulars M2M 2G / 3G. A més, aquests dispositius, en posseir un maquinari avançat, tindran capacitat d’integrar una sèrie de serveis d’accés avançat, podent arribar a ser connectables a Internet per mitjà d’un stack TCP / IP.’ Concentradors / Passarel: en certs desplegaments, la interfície de dades es pot concentrar en un únic dispositiu que es reuneixi les dades rebudes dels diferents dispositius i els enviï per un únic interfície. De la mateixa manera, en tractar-se d’aparells més complexos, les passarel·les poden oferir serveis web convencionals, facilitant la seva integració i permetent obrir el flux de dades quan fos necessari.’ Servidor central de control i recollida de dades: el cor del sistema. D’una banda oferirà el control i recollida de dades del desplegament de dispositius (sensors i dispositius de localització), i d’altra implementarà un accés adequat a un model MVC (Model / View / Controller, Model / Vista / Controlador) per al seu ús mitjançant accessos web o aplicacions mòbil / tablet mitjançant la publicació d’interfícies d’accés sobre protocols RESTfull Aquest servidor central desenvoluparia addicionalment aplicacions de valor afegit com la generació automàtica d’informes o el llançament en temps real de situacions d’alarma davant determinats paràmetres definits per l’usuari.’ Interfície d’usuari: un dels grans potencials del projecte serà la creació d’un nou interfície d’usuari integrat que permeti la monitorització i el control de l’explotació vinícola des de dispositius mòbils tàctils (smartphones, tablets).’ Suport NFC: un altre dels aspectes innovadors del projecte és l’ús de la tecnologia NFC per a la interactuació sense contacte de sensors “on site”. Mitjançant l’ús de smartphones i tablets compatibles amb aquesta tecnologia, es podrà interactuar en el lloc amb els diferents elements, permetent lectures, actuacions i reprogramacions sense necessitat de passar per la xarxa de control. D’aquesta manera també es permet l’existència d’elements totalment aïllats, únicament accessibles en el lloc per mitjà d’aquesta tecnologia.

Model de negoci

En tractar-se d’un projecte Tractor, es va sol·licitar el següent pla de suport per part del MITYC per a cada soci participant:
– Les microempreses Edenway i Pagament de Cubas: 45% subvenció i el 55% préstec.
– La PIME TST: 35% en subvenció i un 65% en préstec.
– La gran empresa, DEIMOS: 25% en subvenció, i un 75% en préstec.
– La OPI Universitat de Valladolid: 100% en subvenció.

Resultats

El projecte Sitelviña permet conèixer millor tots els paràmetres de l’explotació facilitant un cultiu predictiu, desenvolupant una agricultura de precisió que permet ajustar les labors necessàries, tals com regs, abonaments o l’aplicació de tractaments fitosanitaris.Es podren aplicar diferents solucions segons les necessitats de cada zona i fins i tot, gràcies a la definició d’una sèrie de llindars, conèixer on i quan existeix el risc d’una plaga per realitzar el tractament preventiu necessari. Tota aquesta informació serveix també per proporcionar una sèrie d’històrics que son de gran utilitat en la gestió de l’explotació vitícola i en les pràctiques enològiques així com per la traçabilitat total del procés.

Estat actual

El projecte es va donar per finalitzat un cop extretes les conclusions desitjades.

Compartir en: