skip to Main Content

Projecte Blue Snow

IoT

Motivació

L’accés molt estacionalitzat (caps de setmana de l’hivern) a les estacions d’esquí comporta un repte de gestió òptima dels seus recursos, destacant entre ells els remuntadors, consumidors del 50% de l’energia elèctrica d’aquestes infraestructures.

Objectiu

El coneixement de l’estat de cua als remuntadors és útil en dos sentits:
– Si es posa en mans dels esquiadors aquest coneixement, tendiran a distribuir-se ocupant aquells remuntadors menys saturats, fent menys cues, per tant, millorant l’experiència d’esquí i fidelitzant-se a l’estació.
– Si la velocitat del remuntador es fa proporcional al grau d’ocupació del remuntador, es pot estalviar fins a un 28% de l’energia elèctrica absorbida per aquest fins i tot incrementant la velocitat als moments punta d’ocupació per tal de reduir abans la cua.

Solució tecnològica

– Sistema de visió per computador per a l’estimació del temps de cua.
– Sistema d’automatització per a la modulació continua de la velocitat del remuntador mitjançant regulació PI (proporcional-integral).

Model de negoci

El projecte s’està desenvolupant comercialment i, després d’un pilot realitzat amb la col·laboració de FGC a La Molina, s’està realitzant una primera implantació comercial a una estació austríaca perquè sigui operativa aquesta propera temporada 2017-18.

Resultats

El contacte amb les estacions d’esquí demostra que la mesura del temps de cua només és interessant en certes estacions. No obstant això, la mesura de fluxos per pista o la de cotxes als aparcaments han obert altres portes més interessants encara en les que la companyia s’ha bolcat recentment.

Estat actual

El producte segueix evolucionant i s’ha millorat molt la tècnica per a fer la determinació del temps de cua. Actualment, el sistema d’anàlisi de la imatge inclou eines de machine learning molt més potents que aquelles amb les que es va començar a treballar.

Compartir en: