skip to Main Content

Call2World: Comunicacions a mida per Boltia

IoT

Motivació

Boltia Servicios y Soluciones de Conectividad és una empresa que té per objecte l’arrendament o venda de dispositius sense fils (iPad, iPhone, Android), utilitzant un conjunt de protocols de seguretat i funcions de hardware que garanteixen la seva connexió. L’empresa es trobava davant la incertesa de no conèixer per endavant el consum en dades cada mes de les SIMs que incorporen aquests dispositius.

Objectiu

Es buscava trobar un esquema en què Boltia fos capaç de pagar únicament pel seu consum real en dades i no segons estimacions inexactes.

Solució tecnològica

La tecnologia que es va utilitzar en el desenvolupament del projecte van ser les SIMs del nostre operador i plans flexibles segons el consum real, amb un seguiment diari de les necessitats.

Model de negoci

Es va proposar al client un model d’estalvi compartit sense cap mena de permanencia i en què es revisa cada dia el consum de dades.

Resultats

El client compta amb el pla òptim de dades per a cadascuna de les SIMs dels seus dispositius cada mes amb Call2World. Està molt satisfet amb la reducció que ha viscut la seva despesa de comunicacions.

Estat actual

S’ha desenvolupat una nova versió en què el client rep cada mes un informe personalitzat per a cada SIM, amb el consum detallat segons les seves necessitats.

Compartir en: