skip to Main Content

Citisense

IoT

Ateknea Solutions va participar en un projecte europeu CITI-SENSE de 4 anys, €12M i 28 socis, en el qual es van desenvolupar una plataforma tecnològica per estudiar la qualitat de vida en entorns urbans tenint en compte la pol·lució de l’aire.

Compartir en: