skip to Main Content

Barcode market – BMKiot

Motivació La motivació principal del projecte va ser la necessitat de les empreses de: Control de totes les dades monitorades…

Gestió del trànsit

Motivació L’Ajuntament de Vic ens va contactar per solucionar una problemàtica que tenien alhora de poder accedir al centre històric…

Estacions remotes

Motivació Conèixer, en tot moment, l’estat de la infraestructura d’un conjunt de torres de comunicacions. Hi ha torres sense cap…

Sistema de gestió de flotes

Motivació Poder gestionar de forma eficient un conjunt d’efectius d’emergències (persones i vehicles) distribuïts per tot Catalunya. Objectiu Gestió de…

Dipòsits aigües residuals

Motivació En punts dispersos del territori hi han instal·lats dipòsits pel tractament d’aigües residuals. Es tracta de residus altament contaminants i…

Sitges de gra

Motivació A les granges és comú tenir dipòsits de gra per alimentar als animals que s’han d’anar emplenant regularment. El…

Wellness + Wefitter

Motivació El fet d’oferir al usuari i a les empreses la motivació per no caure en el sedentarisme i portar…

Wibeee IoT

Motivació La motivació va ser tenir accés a equips connectats a wireless amb una tecnologia diferent del Wi-Fi. Objectiu Mesura…

Smartmonkey + Aigües de Barcelona II

Motivació El projecte va néixer amb el desenvolupament d'una tecnologia. Els primers mesos de vida del projecte es van centrar a trobar una aplicació pràctica que aportés…