skip to Main Content
Cas èxit Alphanet

Projecte de lectura de matrícules de Cambrils

Integració d'eines tecnològiques de gran valor afegit al Cos de Policia de Cambrils per al control automàtic de vehicles i la millora dels indicadors referents a seguretat ciutadana i viària.

Disseny IoT

Motivació De la tecnologia al producte final. Objectiu Utilitzar el potencial de disseny per augmentar la proposta de valor d'un…

Trenchip

Trenchip vol simplificar el control i manteniment de rases i canalitzacions subterrànies una solució integral fàcil d’implementar, que redueixi el risc d’accidents i escurci les afectacions de la via pública.

Barcode market – BMKiot

Motivació La motivació principal del projecte va ser la necessitat de les empreses de: Control de totes les dades monitorades…

Gestió del trànsit

Motivació L’Ajuntament de Vic ens va contactar per solucionar una problemàtica que tenien alhora de poder accedir al centre històric…

Estacions remotes

Motivació Conèixer, en tot moment, l’estat de la infraestructura d’un conjunt de torres de comunicacions. Hi ha torres sense cap…

Sistema de gestió de flotes

Motivació Poder gestionar de forma eficient un conjunt d’efectius d’emergències (persones i vehicles) distribuïts per tot Catalunya. Objectiu Gestió de…

Dipòsits aigües residuals

Motivació En punts dispersos del territori hi han instal·lats dipòsits pel tractament d’aigües residuals. Es tracta de residus altament contaminants i…

Sitges de gra

Motivació A les granges és comú tenir dipòsits de gra per alimentar als animals que s’han d’anar emplenant regularment. El…