skip to Main Content
Cas èxit Alphanet

Projecte de lectura de matrícules de Cambrils

IoT
Ciberseguretat
IA

Motivació

Alphanet és proveïdor de solucions de videovigilància intel·ligent i explotació de dades, orientades al sector de la seguretat i mobilitat municipal. Aquest bon posicionament, sumat a la voluntat i caràcter innovador del Cos de Policia Local de Cambrils, amb un rol cabdal de Joan Lluís Casas, responsable de l’àrea de noves tecnologies aplicades a seguretat, i de tot l’equip, han generat una sinergia contínua que dona -i continuarà donant- grans resultats al municipi del Baix Camp.

Objectiu

Integració d’eines tecnològiques de gran valor afegit al Cos de Policia de Cambrils per al control automàtic de vehicles i la millora dels indicadors referents a seguretat ciutadana i viària. Governança de les dades per disposar d’una visió global del moviment del parc mòbil al municipi, no només per a finalitats de seguretat, sinó també orientat a l’anàlisi d’indicadors per la millora d’altres àrees de gestió municipal, com ara mobilitat, turisme o medi ambient.

Solució tecnològica

Cambrils compta amb sistemes de videovigilància amb reconeixement de matrícules situats en als accessos al municipi. Els sistemes disposen dels darrers avanços del sector, i estan connectats via comunicacions 4G amb AlphaDataManager, la plataforma de gestió i explotació més avançada del mercat. Aquesta, funciona al Cloud, i integra tecnologies d’intel·ligència artificial, funcionalitats avançades d’investigació forense, mecanismes de col·laboració interpolicial en temps real, etc.

A més compta amb una funcionalitat única al sector, desenvolupada ex professo, que consisteix en la integració del servei de comprovació de vehicles en Zona Blava amb AlphaDataManager, per la generació automàtica d’alertes al Cos de Policia Local en cas de detecció de vehicles d’interès policial. Així, els operadors de Zona Blava, contribueixen sense més esforç, amb la seguretat ciutadana del municipi. Actualment, el projecte s’està desenvolupant amb l’Ajuntament i el Cos de Policia Local de Cambrils.

Model de negoci

A banda del subministrament dels elements de hardware que conformen la solució, l’element central d’aquesta, la plataforma AlphaDataManager té un model de Saas, que permet que el municipi pugui dimensionar l’explotació d’aquest servei en consonància al seu ús i dimensionament escalat de projecte, essent un model de compra pública adequat, sostenible i responsable.

Resultats

Els resultats que s’estan obtenint amb AlphaDataManager i el projecte de lectura de matrícules són bons i ha superat totes les expectatives inicials.

Pel que fa a l’ús d’AlphaDataManager més enllà de la seguretat, s’ha observat que poden traçar millores i actuacions de mobilitat gràcies a les dades del trànsit i que les dades d’ADM generen molt interès a l’àrea de turisme.

Estat actual

El projecte de Cambrils té un gran potencial de creixement i les persones que ho lideren en són conscients. La plataforma AlphaDataManager permet que el projecte pugui créixer integrant nous lectors de matrícules, i també podent gestionar solucions com controls d’accés i permanència en zona restringida, controls de pas en semàfor vermell, radars, accés a zones de baixes emissions, etc. A més, en tractar-se d’una plataforma en constant desenvolupament, permet un creixement on Cambrils té molt a dir, podent evolucionar de forma conjunta.

Compartir en: