skip to Main Content
Outvise cas d'èxit

Smart MDU IoT com a servei de telecomunicacions per a propietaris de MDU

IoT
Ciberseguretat
IA

Motivació

L’Internet de les coses o IoT és una realitat cada vegada més notable, i mostra fefaent de com la interconnexió ja és part de la nostra realitat vigent. La tecnologia pràctica i multidisciplinària que actuen com a serveis actius permanents, es troba implementada en els àmbits més quotidians i usuals, de la vida diària. Alguns d’aquests com centres comercials, zones industrials i complexos residencials, representen objectius clau per a proveïdors de telecom.

Objectiu

Obrir la porta als propietaris i gestors immobiliaris, dels camps residencial, industrial i comercial, a un control integral dels serveis IoT presents en els edificis actuals. Encarar l’oferiment d’una prestació amb grans avantatges per als propietaris de béns immobles és una maniobra de futur que resulta en un enorme valor afegit el moment de valorar l’adquisició d’aquestes propietats i construccions.

Solució tecnològica

Proveir d’un model intel·ligent d’habitatge col·lectiu interconnectat, amb un servei centralitzat que permet la gestió unificada, de les múltiples tecnologies implementades en els complexos d’edificis.
La primera fase del projecte es basa en el desenvolupament del model de negoci, juntament amb un cas de valoració comercial perifèrica, la seva duració és de dos mesos. Durant la segona fase es va idear un embut de vendes amb un MVP (pilot) per la plataforma de desenvolupament del MDU intel·ligent. Durant la tercera fase es reflecteixen els resultats de l’MVP. Es milloren plataforma i producte, i s’estandarditzen l’enfocament de mercat, conjuntament amb el model operacional i de suport. La quarta fase final es focalitza en el pla d’acció, definint l’estratègia d’escalabilitat (tecnològica i de mercat) i, al mateix temps, expandint-se cap al segment dels edificis i ciutats intel·ligents.

Resultats

Entre els resultats obtinguts destaquen, el descobriment d’una nova àrea estratègica per al creixement, amb un gran potencial d’augment de valor (potencial >100m EUR), així com una posició ideal de mercat identificada.
Realització d’un MVP assimilat per diversos clients des de les etapes primàries. Feedback del mercat altament positiu (lideratge en innovació), amb un funnel desenvolupat de gran atractiu. Nombre de projectes de doble dígit (x.000 unitats) en realització (6 mesos després de l’inici del desenvolupament).

Estat actual

S’ha identificat una àrea de creixement per valor superior als 100M d’euros.

Compartir en: