skip to Main Content

TrashTrack

Motivació L’objectiu d’aquest projecte és monitoritzar amb dispositius GPS residus sòlids urbans i residus industrials per analitzar la dinàmica que…

Lhings + CERES

Motivació La necessitat d'un client i la seva possible repercusió en altres sectors relacionats amb la gestió de la propietat i…

Light Eyes – Apolo Analytics

Motivació Cada cop més, organitzacions i empreses estan utilitzant dispositius IoT i amb l'arribada del 5G, encara s'utilitzarà un nombre…

LOeGISTIC x BRIVER

Motivació Wotrant volia dessenvolupar un nou market place de transport de LOeGISTIC Objectiu Com crear un market place que posi…

M2CS

Motivació Va ser un projecte demanat per un client, el qual Solid Solutions SL ha desenvolupat tota la plataforma (Software…

IGS Research + SPINWIRE

Motivació La mobilitat en aparcaments en exterior, càrrega/descàrrega, PMR, etc. no es controlava automàticament. Vam pensar a automatitzar aquest tipus…

Narinan + Vandemoortele

Motivació Vandemoortele ens va demanar solventar alguns errors de la seva gestió de canvis. Objectiu - Automatitzar la gestió dels…

Sistema d’enllumenat públic

Motivació Arrel d’un estudi sobre el consum energètic, es va detectar que als vespres incrementava el  consum de l’enllumenat públic…