skip to Main Content

Projecte Kanban 4.0

Motivació Aquest projecte consta d'un desenvolupament a mida a partir de la necessitat expressa d'un client del sector de l'automoció.…

Projecte REISOTRACK

Motivació El projecte neix de la necessitat del client, Reisopack, de monitorar la flota de màquines flexadores (Strapping) que té…

Connected Car

Motivació El 90% dels accidents de cotxe són causa d’errors humans, i gran part d’ells es podrien evitar si es disposèssin…

Projecte V-Etic

Motivació La motivació per iniciar aquest projecte va sorgir de la necessitat de controlar l’ús dels tractaments per facilitar la…

Control de Temperatura

Motivació Supermercats, laboratoris, farmàcies, hospitals, etc. contenen moltes neveres o cambres de fred on s’emmagatzemen diferents productes. El principal problema…

Smart Mobility Campus

Motivació El context s’engloba dins la Mobilitat Urbana i les problemàtiques de màxima actualitat que l’afecten; congestió del trànsit, pol·lució, contaminació…

Ciberseguretat

Motivació Donar suport a matèries de ciberseguretat basades en dispositius de nova creació. Objectiu Resoldre la problemàtica de realitzar noves…

i-ConnDrive

Motivació La societat avança cap a nous models de mobilitat i els hàbits dels consumidors estan canviant ràpidament. Els clients…

Padel Time: Domo P2.0

Motivació L’any 2012, ens va arribar un encàrrec de l’Ajuntament de Tortosa per construir unes pistes públiques de pàdel al…