skip to Main Content

Projecte REISOTRACK

IoT

Motivació

El projecte neix de la necessitat del client, Reisopack, de monitorar la flota de màquines flexadores (Strapping) que té en el mercat  (unes 5000 unitats).

Objectiu

Tenir un tracker baix cost que visualitzi en una plataforma cloud les dades productives de les màquines desplegades al mercat, per tal de tenir un feedback que millori o optimitzi la seva producció.

Solució tecnològica

La solució parteix d’un circuit CIRRUS GP amb GPRS + GNSS que s’optimitza en mida per ser encastat a la maquinària. Es pretén tant donar servei a les màquines grans, que disposen de PLC amb canal sèrie RS485/RS232 i que envien les dades en un protocol propietari desenvolupat pel client, com a la flota de màquines antigues on el PLC només emet polsos per indicar l’activitat productiva de la màquina.En la part cloud, hi ha una versió llicenciada del cloud NUVA on s’han generat vistes per a les necessitats del client.

Model de negoci

El client ha pagat l’adaptació de hardware i plataforma alhora que Nuvathings rep royalties per unitat fabricada i recurrent per servei cloud.

Resultats

Informació reservada del client.

Estat actual

S’ha desenvolupat la funció de router GPRS que pretén poder fer actualitzacions de FW del PLC a través del mòdul.Aviat es migrarà a tecnología NB-IoT per tal de tenir continuïtat en mercats com l’estatunidenc, on sols queda un operador de 2G.

Compartir en: