skip to Main Content

Projecte V-Etic

IoT

Motivació

La motivació per iniciar aquest projecte va sorgir de la necessitat de controlar l’ús dels tractaments per facilitar la traçabilitat i ajudar a reduir l’ús d’antibiòtics a les explotacions porcines.

Objectiu

Registrar, de la forma més propera al moment de l’aplicació i amb el mínim error, els tractaments realitzats en una explotació porcina.

Solució tecnològica

Es va dissenyar i construir un dispositiu (en endavant V-Etic) compost per un lector de tag RFID de baixa freqüència (antena amb mòdul Agrident), lògica de transmissió de dades per Bluetooth, mòdul Bluetooth, memòria interna per emmagatzematge i LEDs per a codi de comunicació visual. En aquest projecte ha participat també una empresa alemanya (Henke Sass Wolf) que ha adaptat la seva xeringa més venuda a la V-Etic, de tal manera que, en el moment d’injectar el tractament, la V-Etic registra el TAG RFID que porta l’animal, el guarda internament i el transmet a una APP de mòbil. Aquest, quan disposa de cobertura internet, també ho transmet a un servidor consultable per una pàgina web.

Model de negoci

S’ha treballat a partir d’un CDTI i complimentant-ho amb fons propis.

Resultats

L’eina és una solució al control d’antibiòtics que en un futur pròxim serà determinant si es vol certificar no solament la prescripció medicamentosa, sinó també l’aplicació d’aquest medicament.

Estat actual

L’eina és operativa i comercial. S’estan dissenyant noves versions més robustes.

Compartir en: