skip to Main Content

Projecte SDQF: Sistema distribuït de mesura de QoS sobre xarxes Wifi d’accés a la internet (Witch Monitor)

IoT

Motivació

El creixement tan accelerat de les xarxes sense fils ha propiciat que cada vegada més l’ús de la wifi sigui un factor intensiu de mobilitat i acceleració de la transformació digital. A causa dels problemes que afecten el senyal i la carència, fins i tot pels proveïdors, d’eines i mètodes de monitoratge, es va detectar una oportunitat de negoci que, al costat de les possibilitats del Cloud, acceleraria el desenvolupament d’un servei que cobrís aquesta necessitat.

Objectiu

Mesurar la qualitat del servei de wifi i generar alertes automàtiques quan el senyal estigui en els llindars configurats de mala qualitat a través d’un servei en el Cloud combinat amb Rasberry Pi desplegats als espais on s’ofereix wifi.

Solució tecnològica

La solució es compon de tres elements clau: una Raspberry Pi, la solució Cloud desplegada a Azure i un portal per accedir als resultats del monitoratge (analítica, alertes, etc.). Els principals components d’Azure són IoT Hub, per rebre i enviar missatges dels dispositius, i Azure Stream Analytics, que processa dades en temps real. S’utilitzen altres components per emmagatzemar les dades, gestionar esdeveniments, així com els de la computació associada. Però els més rellevants pel que fa a valor afegit són els relatius a Big Data i Intel·ligència Artificial que proveeixen la plataforma d’un sistema intel·ligent d’anàlisi i predicció a partir de les alertes que es generen.

Model de negoci

El projecte el va desenvolupar el departament Layer 8, finançat per NexTReT i que, encara que va rebre un ajut d’R+ D+i de fons públics, és sostenible perquè els elements que el componen tenen baix cost, són de fàcil accés i la plataforma està centralitzada en Azure . El seu manteniment també té baix cost. El model de negoci està basat en pagament sota demanda i hi han participat companyies com Eurona, Riu Hotels, Iberostar, NH Hotels, ITnow i l’IE (Institut d’Empresa de Madrid).

Resultats

La plataforma és útil i pràctica perquè permet no només detectar problemes dels punts wifi, sinó que detecta elements no identificats per al monitoratge estàndard a través de transaccions sintètiques que simulen l’usuari real, d’aplicacions web i dispositius mòbils i de sobretaula.A mitjà i llarg termini, les aportacions que se li estan fent en temes d’Intel·ligència Artificial, en afegir una capacitat intel·ligent de predicció, seran claus per a la millora del servei i de la plataforma que el suporta.

Estat actual

Hi ha 31 dispositius desplegats a tot el món, que inclou Espanya, el Carib, Àfrica i Amèrica Llatina, sent els clients més significatius Iberostar  i Eurona. S’està evolucionant la plataforma amb noves funcionalitats d’anàlisi, prediccions i performance que milloraran significativament el servei.

Compartir en: