skip to Main Content

Projecte Kanban 4.0

IoT

Motivació

Aquest projecte consta d’un desenvolupament a mida a partir de la necessitat expressa d’un client del sector de l’automoció. Posteriorment, s’ha creat un producte estandarditzat i aplicable a altres clients o casos d’ús similars.

Objectiu

Gestió automàtica del subministrament a les línies de producció.

Solució tecnològica

Hardware/Software propis de Maccion.Sensor Universal SMAC100 de Maccion -> Sistema de captació de dades -> Solució de valor.Desenvolupament i implantació en fases pactades amb el client.

Model de negoci

Inversió directa del client.

Resultats

En sistemes on s’ha aplicat Kanban: reducció del temps de resposta 50% i reducció de l’inventari 40%.

Estat actual

Segueix operatiu. Les noves versions han incorporat noves tecnologies i integracions amb sistemes de tercers.

Compartir en: