skip to Main Content

i-ConnDrive

IoT

Motivació

La societat avança cap a nous models de mobilitat i els hàbits dels consumidors estan canviant ràpidament. Els clients busquen experiències millors i úniques per atraure i satisfer les seves expectatives. Paradigmàticament, noves empreses punteres que han entrat al mercat “digital”, com Netflix o Amazon, estan capturant l’atenció dels clients tot creant una forta dependència del client cap a aquests.
El futur del mercat de l’automòbil en referència a la venda de vehicles no és massa clar. Els fabricants d’automòbils s’enfronten a gran reptes davant del canvi de panorama digital i intenten captar els clients amb estratègies de “relació a llarg termini” per mantenir la seva cartera de clients i el seu negoci tradicional.
Però actualment, estan perdent lentament el seu prestigi de marca i la seva capacitat per fidelitzar els clients. Les inversions necessàries per mantenir les seves posicions al mercat afecten dràsticament al cost del producte final i opten per estratègies d’eficiència pressupostària per reduir costos, perjudicant la seva estructura interna i donant algunes oportunitats significatives.
A més, el model tradicional d’ingressos basat en la venta de cotxe ja no és sostenible i cada vegada més hi van perdent rendibilitat. Per això, pretenen un canvi en la seva estructura de negoci que encara no han trobat.
Hem vist que altres grans indústries estan canviant el seu enfocament de comercialització de producte cap al “model centrat en el client”, basat en el compromís, la retenció i la fidelització. Agafem com a exemple Amazon, que va començar amb venda de llibres en-línia, ha utilitzat aquest enfocament per crear un nou vincle digital amb el client gràcies als avantatges del comerç electrònic i a una millor comprensió de les necessitats específiques del client. Van veure un oportunitat en el mercat amb un públic les necessitats “digitals” del qual quasi ningú les estaven cobrint i van crear un mercat completament nou. Creiem fermament que aquest és un dels punts que falten als OEM.

A part d’això, la tendència dels fabricants d’automòbils a digitalitzar l’interior del vehicle per atraure i retenir els clients tampoc ha donat el retorn esperat. I, malauradament, aquests encara no han reaccionat i han continuat la competència entre marques, preocupant-se menys de les experiències dels clients i focalitzant els seus esforços en guanyar més quota mercat amb ferotges estratègies de venda de vehicles. Aquest és un dels motius que han provocat una reducció del marge i que no ha aportat un valor real als seus clients. Per tant, no han obtingut benefici directe de l’esforç per digitalitzar el vehicle ja que no han pogut connectar i crear un vincle fort amb l’usuari final.

La visió centrada en el producte del fabricant d’automòbils en lloc d’un enfocament centrat en el client i la inversió tecnològica dins del cotxe ha fet que els esforços en la digitalització del cotxe no fossin recompensats pels clients en forma de valor afegit al seu negoci.

En conclusió, l’enfocament centrat en el producte dels fabricants d’automòbils no els ha permès explorar tots els avantatges tecnològics de la digitalització, com ara els serveis digitals connectats.

Objectiu

Les plataformes de cotxes connectats d’OEM no estan totalment optimitzades per atraure i fidelitzar el client sinó que són un servei gratuït que l’OEM ofereix quan ven el cotxe, com molts altres serveis postvenda. Els clients busquen constantment innovació en tots els aspectes tecnològics, buscant experiències úniques i exclusives. A més, el sector del cotxe connectat sembla estar en estat d’estancament. La raó és simple: els fabricants d’equips han de passar de l’enfocament monetari tradicional a les noves funcions centrades en el client per atraure, retenir el client i recuperar el poder de la marca.L’objectiu que busca OTCengineering amb la seves solucions de ‘Connected Car Digital Services’ és la d’oferir als fabricants d’automòbils una plataforma de Connectivitat ‘customer-centric approach’. Que els hi permeti connectar de manera directa amb el seus end-users, tot mantenint l’atenció dels clients tant dintre com fora del cotxe, oferint experiències úniques basades en la millora de la interacció, la retenció i fidelització dels clients cap a la marca. Al mateix temps que aquestes poden generar noves línies de negoci mitjançant la monetització de les dades generades pel client, ja sigui mitjançant els seus propis serveis o com de tercers.

Solució tecnològica

Creat per la interacció, la retenció i la satisfacció dels clients; i-ConnDrive alimenta l’ecosistema de connectivitat de l’OEM amb un conjunt de serveis digitals de vehicle connectat i transforma les valuoses dades de l’automòbil en serveis digitals exclusius que busca el ‘end-user’.Gràcies a la nostra solució i-ConnDrive, a partir d’ara, les OEM poden començar a crear serveis únics i exclusius; serveis que els usuaris finals estaran disposats a pagar a la marca, incidint directament i positivament en els resultats de les divisions d’after-sales i after-market.A part d’això, també estem impulsant la revolució cap als serveis de cotxe connectat i intentant afrontar els reptes de la digitalització, gràcies a i-ConnDrive, mantenim el client connectat amb la marca, sobretot quan aquests no són al cotxe (casa, oficina, viatge, etc.).Dit això, algunes de les característiques de la solució són:
– Enfocament centrat en el client: desbloqueja el poder de la vostra marca i involucra la vostra base de clients enriquida existent en funcionalitats personalitzades que milloren el valor percebut per la vostra marca.
– Monetitzar la marca: permet a les OEMs d’alimentar la marca amb noves experiències digitals i començar a servir els vostres clients amb un conjunt de serveis digitals pre-definits per la intel·ligència artificial que el client està disposat a pagar.
– Experiència única i personalitzable pel usuari final: i-ConnDrive proporciona una experiència d’usuari única i personalitzada per cada perfil d’usuari a través dels serveis digitals de cotxe connectat.
– Preparat per a qualsevol plataforma: Embedder, Retroffited o ambdós, i-ConnDrive pot adaptar-se a qualsevol plataforma IoT de vehicle connectat.
– Disponible amb solucions Retrofitted de Connectivitat: augmenta ràpidament el nombre de vehicles connectat mitjançant una unitat OBD-II, preparada per a qualsevol vehicle de carretera per donar suport a les divisions de màrqueting i de after-sales per augmentar els ingressos mitjançant nous serveis digitals.
– Solució de connectivitat integrada: permet completar la gamma de plataformes amb dispositius de connectivitat integrats (TCU / OCU) que compleixen els objectius comercials de producció i de postvenda, tot creant relacions duradores amb l’usuari final des de la primera experiència de conducció.
– Solució de desenvolupament continu: els nostres clients poden treballar a sobre de la nostra plataforma per tal de millorar i desplegar contínuament funcions noves i exclusives per a usuaris finals per donar resposta a les noves necessitats digitals dels usuaris.
– Solució provada i validada: solució provada per a automoció i la qual ja està en fase de desplegament en alguns OEM. A part d’això, la solució ja està certificada i qualificada des del punt de vista de la seguretat de dues empreses independents d’auditoria de ciberseguretat.
– Adaptabilitat: per a aquelles OEM que ja tenen part de la solució, HW incrustat al vehicle, servidors al núvol, desenvolupadors interns d’APP, OTCengineering ofereix la possibilitat d’adaptar o personalitzar la solució a les seves plataformes existents o també llicenciar-ne una part.

Model de negoci

El projecte has estat viable gracies a la inversió en desenvolupament i desplegament d’un gran OEM japonès amb un important negoci en el sud-est asiàtic que ha confiat en la solució, l’ha adoptat i finançat per tal de incorporar-la en el seu vehicles i en el seu model de negoci.La solució funciona per mode de subscripció en un model PaaS, en el qual l’empresa OTC Engineering acompanya el seus clients en tot el procés de adopció, desplegament, operació i manteniment de la solució, amb la finalitat de poder assegurar la assoliments dels objectius de fidelització, interacció i retenció del client.

Resultats

i-ConnDrive ajuda a les OEM a implementar serveis digitals de vehicles connectats dintre l’ecosistema de connectivitat de la OEM. Els principals resultats que ofereixen aquest serveis exclusius són:

    1. – Accelerar la transformació digital del cotxe connectat i explorar noves formes de comunicació amb el client.

 

    1. – Augmenta el valor percebut de la marca mitjançant la diferenciació en connectivitat.

 

    1. – Explorar el potencial monetari dels usuaris finals existents i començar a generar noves línies de negoci basats en la monetització de les dades del usuari; oferint-li serveis Premium pels quals està disposat a pagar, pels serveis agregats de Mobility as a Service o bé per la venta de les dades generades dels cotxes en les plataformes de tercers empreses.

 

    – Millorar la retenció, la fidelització i el compromís dels clients.

 

Estat actual

ConnecTech és una tecnologia de connectivitat, flexible, modular i de propietat exclusiva de OTCengineering i la base de la solució i-ConnDrive. És una tecnologia viva que l’estem desenvolupant des de fa més de 10 anys i que actualment, les solucions i projectes de connectivitat vehicular que es basen en ella, són presents en els mercats asiàtics, sud-americans i europeus.Pel que fa la solució i-ConnDrive, aquesta és una solució en evolució constant, igual que el sector de la digitalització. A mesura que apareixen noves eines o solucions pel anàlisi de dades, intel·ligència artificial, comunicació amb el usuari, etc. S’adapten i s’incorporen en la solució per expandir les seves funcionalitats i prestacions; i d’aquesta forma mantenir la solució al dia.En l’actualitat la solució disposa de fins a 65 micro-serveis per donar funcionalitats al usuari final i es preveu que aquest número segueixi augmentant ja que OTCengineering està analitzant les noves oportunitats i necessitats dels ‘end-users’ de manera activa.Els diferents micro-serveis estan categoritzats com freemium, premium i monetitzables i faciliten a les OEMs de capturar noves oportunitats de mercat i generar nous models i línies de negocis after-sals centrades en la interacció amb l’usuari final, creant així un nivell de connexió, fidelització i venda directa amb els seus clients. Això permet a les OEMs utilitzar accions comercials de venda directa que, amb l’ajuda dels diferents recursos de màrqueting com mails, notificacions, posts i sms, l’usuari rep directament en l’aplicació. La solució processa i analitza la informació rebuda de l’usuari i de la cotxe mitjançant diferents algoritmes d’intel·ligència artificial per tal de transformar aquest “data” en informació tangible i monetizable.Això és possible mitjançant la segmentació de el públic objectiu i personalització dels serveis a les preferències i necessitats de l’usuari, accions individualitzades que són generades de manera automatitzada per l’AI. Com, per exemple, mitjançant l’ús de la “brand communication” com a forma de generació d’interactivitat que desemboqui en negoci mitjançant tècniques de màrqueting diverses com posts, sms, correus electrònics, etc.Dit això, la solució disposa de mes de 450 API’s per integrar-se amb solucions dels OEMs, CRM Customer Relationships Management, DMS (Dealer Management System), UBI (User Based Insurance) y 3rd data services, inclòs 3rd data analítics.La solució també s’ha personalitzat pel sector del les 2 rodes. Aquesta solució està enfocada en digitalitzar les motocicles amb serveis digitals i s’anomena i-ConnRide.

Compartir en: