skip to Main Content

Narinan + Vandemoortele

IoT

Motivació

Vandemoortele ens va demanar solventar alguns errors de la seva gestió de canvis.

Objectiu

– Automatitzar la gestió dels canvis de producció.
– Fer els canvis més eficients.
– Facilitar el manteniment, actualització i actuacions sobre el procés.
– Produir més en menys temps.

Solució tecnològica

S’ha desenvolupat una aplicació amb tecnologia web on es poden crear i gestionar de forma dinàmica:
– Tots els possibles criteris de classificació d’un producte.
– Tots els càlculs a realitzar per a classificar un producte.
– El resultat de les possibles combinacions de criteris.
– Els costos de les combinacions tipus.
I que comunica amb d’altres sistemes per a recollir:
– D’un ERP: els productes a produir i les seves característiques.
– D’un MES: Ingredients i composicions de cada producte.
– D’un ERP: Configuració necessària de cada línea per a produir cada producte.
Per a:
– Calcular de cada possible canvi els criteris i les combinacions que hi intervenen.
– Mostrar les compatibilitats/incompatibilitats i les accions a realitzar per a dur a terme el canvi.
– Calcular els costos del canvi, en material, temps i diners.
– Comunicar els costos al ERP per tal de reordenar les produccions de la forma més eficient possible.

Model de negoci

Ha estat inversió del grup Vandemoortele, amb pilot a la fàbrica de Santa Perpetua i posterior implantació a totes les seves fàbriques.

Resultats

– Millora de la disponibilitat de cada línia de producció en un 20%.
– Millora d’un 15% d’OEE a cada línia.
– Reducció de 2’3 dels passos necessaris per a completar un procés.
– Sistema de càlcul dinàmic, adaptable pel client a cada fàbrica i a la pròpia evolució dels productes i normatives.
– Reordenació de les ordres de producció de forma més eficient.
– Revisió de comportaments des dels departaments de supervisió i qualitat.
– ROI, en mesos: 10 mesos.

Estat actual

Està operatiu a la fàbrica pilot i s’està implantant a la segona planta.

Compartir en: