skip to Main Content

Sistema d’enllumenat públic

IoT

Motivació

Arrel d’un estudi sobre el consum energètic, es va detectar que als vespres incrementava el  consum de l’enllumenat públic de manera automàtica degut al descens general de l’activitat durant les hores de son.
La solució que General Electric va proposar implicava gestionar una sèrie de VPN’s en funció dels diferents operadors, deixant lloc a Ilimit per gestionar aquest nou marc tecnològic.

Objectiu

Ilimit dóna suport a General Electric en el desenvolupament d’una plataforma per gestionar, regularitzar i optimitzar el consum elèctric del sistema d’enllumenat públic de qualsevol ciutat amb l’objectiu de:- Aconseguir que la informació de General Electric sigui accessible des de qualsevol punt mitjancant l’accés a internet amb la màxima seguretat.- Encriptar la informació per garantir la seguretat de les dades sensibles.- Dissenyar una plataforma escalable que permeti afegir tant clients com prestacions.

Solució tecnològica

Ilimit ha apostat per:- Un Cloud privat muntat en base a diversos servidors.- Muntatge d’un concentrador VPN (Xarxes Virtuals Privades) recollint les connexions dels sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) amb la plataforma (solució basada en OpenVPN). Permet que les dades viatgin encriptades i siguin indesxifrables per a algú que aconsegueixi tenir-hi accés sense autorització.- Recursos de computació per allotjar l’aplicació que mostra les dades de consum i estalvi de manera gràfica.- Un servidor que allotja la base de dades amb tota la informació. A aquest servidor només es pot accedir des dels altres equips per tal de garantir i protegir la confidencialitat de les dades.

Model de negoci

Aquest projecte ha estat enfocat a cobrir les necessitats dels diferents ajuntaments per treure el màxim avantatge de l’eficiència energética de l’enllumenat públic, convertint-se així en la principal font de finançament del projecte.

Resultats

– General Electric disposa d’una plataforma fàcilment escalable i robusta.- S’està donant servei amb alta disponibilitat a dues ciutats de mida mitjana.- Totes les dades estan segures, encriptades i fora de l’accés públic.

Estat actual

Aquesta solució segueix operativa des de fa més de 5 anys amb les conseqüents versions per ser optimitzada.

Compartir en: