skip to Main Content

Desenvolupament de SSDP (Secure Services Development Platform)

IoT

Motivació

L’objectiu del nostre projecte és el de desenvolupar un sistema totalment innovador i que pugui canviar el paradigma dels elevats costos d’integració i d’operació en la creació de les targetes virtuals entorn d’un xip element segur.

Objectiu

Utilitzant una de les característiques presents en un xip de NXP (PN66T), anomenat ‘Loader Service’, ens plantegem, en una primera fase, el repte de dissenyar una plataforma completa de tipus SDK que permeti:

  • – Eliminar la necessitat d’un sistema costós d’integració per a la creació d’una targeta virtual en elements segurs al voltant del mòbil.

 

  • – Eliminar la necessitat d’un servidor 24/7 per a la creació individual de cada targeta.

 

  • – Descriure i demostrar un sistema que permeti que el procés d’integració del proveïdor de serveis només hagi de fer-se una vegada, i que sigui vàlid per a totes les plataformes mòbils que utilitzin aquest xip.

 

  • – Incorporar el concepte de ‘MIFARE Open Platform’, que facilita encara més la creació de targetes virtuals en tecnologia MIFARE.

 

  • – El SSDP Kit resultant, la part visible de lliurament del projecte, permet no només entendre els mecanismes teòrics associats als conceptes anteriorment descrits, sinó que incorpora la documentació, codis font i exemples (targetes de pagament, de transport, d’accés), que, al costat d’un telèfon mòbil equipat amb el xip PN66T (OnePlus One), permet a qualsevol proveïdor de serveis o fabricador de telèfons mòbils provar el sistema de manera concreta per poder desplegar els seus serveis de manera eficient i massiva.

 

  • En una segona fase (2016), es va fer el desenvolupament i validació d’un dispositiu altament integrat, el ‘Connected Device’, la disponibilitat d’un Connected Device SSDP Kit, el desenvolupament i validació d’una versió evolucionada del Connected Device i proposar un prototip comercial. El ‘Connected Device’ inclou el xip PN66T i un xip Bluetooth Low Energy (BLE), que permet la gestió de l’element segur mitjançant els conceptes innovadors abans descrits des d’un altre dispositiu que ofereixi connectivitat BLE. Aquest Connected Device permet simplificar encara més la dependència al no necessitar que el telèfon mòbil integri el xip PN66T.

http://www.themobileknowledge.com/product/connected-device-ssdp-kit/

Solució tecnològica

El ‘Connected Device’ inclou el xip PN66T i un xip Bluetooth Low Energy (BLE), que permet la gestió de l’element segur. Com a aplicacions software, la solució inclou el Firmware del Connected Device, l’aplicació mòbil (Android i iOS ) per gestionar les targetes al Wearable, i finalment el servidor que treballa com a Platforma de Serveis Segurs (Secure Service Platform).

Model de negoci

El projecte s’ha dut a terme entre NXP Semiconductors i MobileKnowledge.

Resultats

El Connected Device SSDP Kit seria el resultat d’aquest projecte. Un set d’eines software i hardware amb documentació per facilitar el desenvolupament de serveis segurs a una plataforma wearable basada en NFC.

Estat actual

S’han desenvolupat noves versions del Connected Device amb noves generacions de xips NFC i incloent sensors biometrics. Les plataformes software també han evolucionat per integrar més casos d’ús creant una millor experiència d’usuari.

Compartir en: