skip to Main Content

LOeGISTIC x BRIVER

IoT

Motivació

Wotrant volia dessenvolupar un nou market place de transport de LOeGISTIC

Objectiu

Com crear un market place que posi en contacte en temps real transportistes durant la seva jornada laboral de manera atractiva per a proveïdors de (transportistes) i clients (carregadors)

Solució tecnològica

Tecnologia web per al Marketplace i creació de una app a smartphones dels conductors amb diverses utilitats de documentación i confirmació de lliuraments i r esolució d’incidències.

Model de negoci

El propietari del Marketplace ‘garantitza’ el servei i preu de venda i posteriorment ofereix aquest servei al seu parc de transportistes que decideixen si accepten les càrregues.

Resultats

Està en funcionament des de l’any passat i cada mes creix el número de serveis que es realitzen i ara ja s’están plantejant canviar el àmbit de Catalunya per a plantejar-se implentar-ho a altres zones.

Estat actual

Segueix operatiu creixent mensualment i amb noves versions, que ara s’estan plantejant la incorporación telemàtica d’elements per determinats serveis d’alt valor.

Compartir en: