skip to Main Content

Telecomandament i Automatització d’un dels canals de regadiu del Delta de l’Ebre

IoT

Motivació

Fins ara, una de les comunitats de regants del Delta de l’Ebre, realitzava la regulació dels cabals del canals mitjançant guardacanals. Això suposava una despesa molt elevada en temps i desplaçaments, a la vegada que no es disposava d’un control a temps real de tot el canal.
Aquest projecte per tant, es va portar endavant de forma reactiva, sota l’encàrrec d’aquesta comunitat de regants.

Objectiu

El problema a resoldre era la regulació automàtica de les comportes i de les estacions de bombeig per tal de realitzar un control automàtic dels nivells dels canals. També es requeria la possibilitat de telecontrolar els nivells des de PC i des de mòbils. Les dades a la vegada s’havien d’enregistrar i processar en un servidor propietat de la comunitat.

Solució tecnològica

Per tal d’implementar la solució es van utilitzar uns armaris de control equipats amb PLCs industrials els quals capten la informació dels sensors de nivell i de cabal, així com el control dels motors de les comportes o de les estacions de bombeig.Aquests armaris es connectaven al servidor de la comunitat amb fibra òptica i protocol TCP/IP.El servidor disposa d’una base de dades i realitza el registre i càlcul dels principals valors de control del canal: nivells, cabals, alarmes, consums de motors, etc.El software disposa d’una interface per a mòbil per als guardacanals i d’una interface amb windows per al centre de control del canal.

Model de negoci

La viabilitat econòmica ha estat possible gràcies a l’encàrrec realitzat per la comunitat de regants.

Resultats

L’eficiència en la gestió del canal, així com el coneixement del seu comportament s’ha millorat de forma molt considerable, el que ha suposat una reducció de despeses d’explotaci consum energètic, etc.

Estat actual

El sistema ja està operatiu en unes zones i ara s’està ampliant la implantació a noves zones. També s’està treballant en noves versions.

Compartir en: