skip to Main Content

Factual

Consultora boutique d'innovació i estratègia especialitzada en mobilitat.

SialSIG, SCCL

Cooperativa, consultora sense ànim de lucre, que busca facilitar la presa, gestió i difusió de dades en petites empreses i entitats. Implanten i difonen sistemes d'informació geogràfica en aquestes organitzacions, que no per ser petites han de pensar que elles no els poden utilitzar. Adapten el SIG i la presa de dades a cada cas i tipus de projecte, amb la finalitat d'obtenir un producte autogestionat per l'entitat. Busquen projectes col·laboratius i fomenten compartir recursos. Animen a usar i generar dades, a utilitzar-los i treure partit i ensenyament del seu històric. Estan molt implicats en la seva feina, veuen contínues aplicacions dels SIG al seu voltant i tenen coneixement de múltiples eines tecnològiques per al seu disseny.

Nabla Vision

Nabla Vision ofereix solucions a mida de percepció 3D en temps real que permeten millorar substancialment la teleoperació i el rendiment dels algorismes de visió artificial existents, integrant sensors que combinen càmeres i dispositius LiDAR 3D de mercat amb software propietari.

FAMA Systems

Plataforma tecnològica per a la gestió integral d'actius i infraestructures, orientada a l'optimització de les empreses i les administracions públiques. Primera solució espanyola de programari CAFM (Computer Aided Facility Management) i IWMS (Integrated Workplace Management System), al servei del Facility Management i els Facility Services, en constant evolució per adaptar-se a les noves demandes del mercat (Smart building, Gestió d'espais de treball segurs, Sostenibilitat, PRL, CAE, Smart city). Aspectes com una oferta tecnològica completa i de qualitat, gran experiència, solidesa i know-how, després de més de 25 anys al mercat, i un alt grau d'innovació i compromís amb els nostres clients, ens han convertit en l'aliat tecnològic d'importants organitzacions i organismes públics. Al març de 2021, Fama Systems s'integra a la tecnològica Cuatroochenta, una empresa referent en el disseny, desenvolupament i implantació de solucions cloud i de ciberseguretat orientades a millorar el rendiment i els resultats de les organitzacions. Fruit de l'operació, Fama Systems passa a ser la unitat de producte FAMA dins del grup Cuatroochenta, posicionant Cuatroochenta com a líder en programari per al sector facility management & services, així com per a la gestió integral d'actius i infraestructures en sumar forces amb les aplicacions de CheckingPlan, orientades als facility services. Així mateix, gràcies a la integració de nous recursos, capacitats i talent, FAMA evoluciona per oferir solucions tecnològiques molt més potents i globals, reforçant la competitivitat i incrementant la proposta de valor.

eAGORA

Startup tecnològica que desenvolupa una plataforma multientitat per a connectar a la ciutadania amb les seves administracions locals i també altres entitats com poden ser clubs, escoles, etc. Es fa realitat un entorn participatiu, comunicatiu i de gestió on es treballa en la línea d'aportar informació de valor a temps real i predictiva sobre els temes d'interès de la ciutadania vers el seu entorn més local i proper.

PICVISA Machine Vision Systems, S.L.U.

PICVISA és una empresa innovadora de base tecnològica que ofereix solucions basades en robòtica, intel·ligència i visió artificial orientades al mercat nacional i internacional. Concretament, dissenya, desenvolupa i produeix equips de selecció i classificació de materials valoritzables. Els equips de PICVISA poden seleccionar i classificar aquests materials per composició, forma i/o color basant-se en el seu propi software. Amb la innovació com a focus, l'empresa ha ampliat la seva oferta desenvolupant nous productes i adaptant-se a les noves tecnologies. PICVISA ofereix als seus clients separació òptica, solucions de robòtica, intel·ligència artificial i deep learning.

DESICO

Desico és una companyia centrada a oferir solucions complertes d' IoT per a tercers. Ofereix software a mida enfocat a la IoT, amb la plataforma Cloud desenvolupada perquè el propi client pugui gestionar l’activitat de la seva empresa. També disposa d'una gran varietat de productes estàndard especialitzats en projectes Smart Buildings i la possibilitat de fabricació de dispositius IOT a mida per als seus clients.

Pegasi Gestió S.L.

Pegasi Gestió és una empresa especialitzada en la consultoria de processos empresarials, destacant-se per proporcionar una visió i experiència que millora l'eficiència dels processos i alhora els fa més amigables per als usuaris de les tecnologies.

Nealia

Desenvolupen productes i solucions innovadores que permeten incrementar l'eficiència en diferents processos de la indústria agroalimentària.

Kawaru Consulting SL

Kawaru Consulting és una empresa líder en processos de transformació digital d'organitzacions. Un empresa que ofereix una àmplia gamma de…

SINERGIA TELECOM, SL

Enginyeria i consultoria de radiocomunicacions, per acompanyar les empreses en la tramitació d'autoritzacions d'ús de l'espectre (projectes, certificacions, gestions amb…

OMMA DATA

OMMA Data es la primera plataforma de qualitat de la dada nativa en Big data que neix amb un propòsit…