skip to Main Content

Factual

IoT
Blockchain
Ciberseguretat
IA
NewSpace

Informació

Consultora boutique d’innovació i estratègia especialitzada en mobilitat.

Activitats

En l’àmbit del New Space, Factual coordina diferents projectes europeus -tant en el marc dels programes Horizon Europe com EIT Urban Mobility, entre d’altres- en els quals promou el coneixement i l’adopció de tecnologies de navegació per satèl·lit i serveis associats a Galileo, EGNOS i Copernicus aplicats al camp de la mobilitat, tant urbana com interurbana.

De forma més àmplia, Factual desenvolupa multitud de projectes europeus vinculats a la mobilitat, especialitzant-se en la convergència de la tecnologia, els nous models de negoci, el marc competitiu i regulatori, i la interpretació de les noves tendències que afecten el sector de la mobilitat. Recentment, Factual ha coordinat els projectes Horizon 2020 “ARIADNA” i “MOLIERE”, i actualment és coordinador del projecte Horizon Europe “JULIA”, tots co-finançats per l’EUSPA.

En l’àmbit de la Ciberseguretat, Factual ha redactat el “Llibre blanc de la ciberseguretat i la mobilitat intel·ligent a Catalunya” per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Es pot descarregar el document a través d’aquest enllaç.

L’objectiu del document és abordar les vulnerabilitats i vectors d’atac que poden patir els diferents agents involucrats en l’ecosistema de la mobilitat intel·ligent, fer una anàlisi a nivell internacional de casos coneguts d’atacs, i proporcionar informació i recomanacions sobre línies de finançament de la R+D en aquest àmbit, així com altres iniciatives per incrementar la resiliència dels sistemes de transport i mobilitat, fent avançar el sector i les oportunitats de negoci.

En l’àmbit de Blockchain, Factual ha liderat diferents iniciatives per promoure la convergència i ús de tecnologies DLT en el camp de la mobilitat, incloent workshops de co-creació de casos d’ús amb la participació de diferents empreses i entitats públiques i privades, i la coordinació del projecte europeu “MOLIERE”, en el qual s’ha desenvolupat una plataforma de Mobilitat com a Servei (MaaS) governada per blockchain. Factual ofereix serveis de consultoria estratègica i assessorament tecnològic expert a entitats públiques i privades interessades en conèixer la viabilitat de blockchain en el camp de la mobilitat. Més informació en aquest enllaç.

En l’àmbit de la IA, Factual ha col·laborat en la redacció del “Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat” (CIDAI). Per altra banda, Factual desenvolupa nous productes i serveis de mobilitat de base tecnològica, com LanePatrol, un pioner sistema de captura i codificació d’imatges d’infraestructures ciclistes que aplica l’estàndard internacional CycleRAP amb l’objectiu de detectar millores en matèria de seguretat viària, i que utilitza algoritmes d’IA en la detecció automàtica de determinats atributs relacionats amb els carrils bici.

Contacte

Plaça d’Ausiàs March, 1 (Office 1-4) 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Persona de contacte:

Josep Laborda
622 854 528