skip to Main Content

SialSIG, SCCL

IoT
Drons
IA

Informació

Cooperativa, consultora sense ànim de lucre, que busca facilitar la presa, gestió i difusió de dades en petites empreses i entitats. Implanten i difonen sistemes d’informació geogràfica en aquestes organitzacions, que no per ser petites han de pensar que elles no els poden utilitzar.

Adapten el SIG i la presa de dades a cada cas i tipus de projecte, amb la finalitat d’obtenir un producte autogestionat per l’entitat.

Busquen projectes col·laboratius i fomenten compartir recursos. Animen a usar i generar dades, a utilitzar-los i treure partit i ensenyament del seu històric.

Estan molt implicats en la seva feina, veuen contínues aplicacions dels SIG al seu voltant i tenen coneixement de múltiples eines tecnològiques per al seu disseny.

Activitats

Toma de dades geogràfiques, visualització de dades, anàlisis, dashboards interactius i mapes interactius.

Contacte

c/ Florida, 53, atic 1

Persona de contacte:

Laura García Maraña
658310724