skip to Main Content

Nabla Vision

IoT
Drons
IA

Informació

Nabla Vision ofereix solucions a mida de percepció 3D en temps real que permeten millorar substancialment la teleoperació i el rendiment dels algorismes de visió artificial existents, integrant sensors que combinen càmeres i dispositius LiDAR 3D de mercat amb software propietari.

Activitats

Les solucions tecnològiques de Nabla Vision es concentren en millorar l’eficiència i la seguretat en la operativa; habilitant la robòtica col·laborativa, la teleoperació, la navegació autònoma en entorns complexes i variables, la monitorització 3D intel·ligent, el mapeig actiu, la digitalització d’actius i infraestructures reconfigurables, i els bessons digitals a temps real.

Els seus productes responen als reptes actuals del sensat tridimensional d’entorns en temps real, essent assequibles per a múltiples mercats. La fusió de núvols de punts 3D d’alta densitat amb imatges provinents de diferents sensors i càmeres, permet simplificar la localització, el mapeig, la detecció i identificació de objectes a distància, i el seguiment intel·ligent en entorns dinàmics, exteriors, i altament complexes.

Contacte

Avda Parc Logístic 2, Edifici 1, Planta 3
627976911

Persona de contacte:

Jordi Romero Mora
627976911