skip to Main Content

Barcode market – BMKiot

Motivació La motivació principal del projecte va ser la necessitat de les empreses de: Control de totes les dades monitorades…

Estacions remotes

Motivació Conèixer, en tot moment, l’estat de la infraestructura d’un conjunt de torres de comunicacions. Hi ha torres sense cap…

Wibeee IoT

Motivació La motivació va ser tenir accés a equips connectats a wireless amb una tecnologia diferent del Wi-Fi. Objectiu Mesura…

Plataforma PF

Motivació Va ser un projecte demanat per un client, en el qual Solid Solutions SL ha desenvolupat tota la plataforma…

Projecte BMKiot

Motivació La motivació per implementar aquest projecte va ser la necessitat de les empreses de: Tenir controlades totes les dades…

Innova IT + Narinan: Mapro

Motivació Crear un projecte amb Mapro on fer ús de les noves tecnologies Cloud per a millorar les seves màquines…

TrashTrack

Motivació L’objectiu d’aquest projecte és monitoritzar amb dispositius GPS residus sòlids urbans i residus industrials per analitzar la dinàmica que…