skip to Main Content
logmeal

LogMeal

Facilitar una solució (API) digital, objectiva, estandarditzada, autocalculada i en temps real que permeti reconèixer menjar cuinat, begudes i aliments frescos, que proveeixi informació nutricional a l'usuari final i al professional de la nutrició per tal de poder obtenir informació real de les ingestes.

Automatització de trucades a restaurants

Un assistent de veu que respon al telèfon per automatitzar l’atenció al client en restaurants. Els assistents de veu, com Siri o Alexa, són solucions d’intel·ligència artificial que responen a preguntes i executen accions amb llenguatge natural tal com faria una persona.
Cas èxit Alphanet

Projecte de lectura de matrícules de Cambrils

Integració d'eines tecnològiques de gran valor afegit al Cos de Policia de Cambrils per al control automàtic de vehicles i la millora dels indicadors referents a seguretat ciutadana i viària.
cas èxit factic

MdM FACTIC

L'objectiu del projecte és ajudar les empreses a modelitzar el mercat i crear escenaris. A partir de dades internes i externes es creen escenaris que permeten desenvolupar un procés S&OP real, contrastat i consensuat amb tots els departaments de l'empresa.
Imatge cas d'èxit I Think UPC

S&OP Planner

Motivació Optimització de la capacitat productiva en base a la demanda. Objectiu Aplicar tècniques avançades d'optimització algorísmica basades programació matemàtica…