skip to Main Content
cas èxit factic

MdM FACTIC

IA

Motivació

Modelització del mercat per preveure la demanda i alinear pressupostos, compres, màrqueting, etc.

Objectiu

L’objectiu del projecte és ajudar les empreses a modelitzar el mercat i crear escenaris. A partir de dades internes i externes es creen escenaris que permeten desenvolupar un procés S&OP real, contrastat i consensuat amb tots els departaments de l’empresa.

Solució tecnològica

La plataforma de FACTIC té en compte dades internes del client (inversió en mitjans de comunicació, històric de vendes, dades de la competència…) i també creua dades externes com el clima, calendaris, dades macroeconòmiques (IPC, PIB, consum a la llar, consum horeca..) i tot això ho processa un algoritme propi que fa una predicció de vendes i una recomanació de compres, que acaba en una gràfica d’escenaris del mercat.

Model de negoci

El model de negoci de FACTIC compren dues modalitats: primera fase d’implementació (quota única) on es fa la connexió client-FACTIC, i una segona fase de suport i consultoria (quota recurrent).

Resultats

Gràcies a la modelització òptima i consensuada del mercat, l’empresa redueix fins a un 40% les hores de gestió, el nivell d’encert és del 97% de mitja, així com els múltiples avantatges financers i operatius que destaquen sols en una implementació com aquesta.

Estat actual

L’estat actual del cas d’èxit està ja a producció, per tant, llest per comercialitzar a qualsevol empresa.

Compartir en: