skip to Main Content
logmeal

LogMeal

Facilitate a digital, objective, standardized, self-calculated and real-time solution (API) that allows recognition of cooked food, drinks and fresh food, providing nutritional information to the end user and the nutrition professional in order to obtain real information from intakes.

Bookline

Bookline was created to address the issue of lengthy wait times and unanswered phone calls in the restaurant industry
Cas èxit Alphanet

Projecte de lectura de matrícules de Cambrils

Integració d'eines tecnològiques de gran valor afegit al Cos de Policia de Cambrils per al control automàtic de vehicles i la millora dels indicadors referents a seguretat ciutadana i viària.
cas èxit factic

MdM FACTIC

L'objectiu del projecte és ajudar les empreses a modelitzar el mercat i crear escenaris. A partir de dades internes i externes es creen escenaris que permeten desenvolupar un procés S&OP real, contrastat i consensuat amb tots els departaments de l'empresa.
Imatge cas d'èxit I Think UPC

S&OP Planner

Motivació Optimització de la capacitat productiva en base a la demanda. Objectiu Aplicar tècniques avançades d'optimització algorísmica basades programació matemàtica…