skip to Main Content
Hedyla

Digitalització i optimització dels processos de distribució e-commerce, hostaleria i botigues pròpies

IA

Motivació

Oferir eines digitals que permetin la millora de processos interns.

Objectiu

La planificació de rutes de distribució e-commerce i a la botiga i el seguiment de lliuraments a través d’una aplicació mòbil.
També millorar la preparació de comandes i donar visibilitat als seus comercials en temps real de l’estat de les comandes.

Solució tecnològica

Hedyla ha implantat a Vila Viniteca el seu sistema de planificació de rutes dinàmiques i seguiment de lliuraments a temps real incloent un petit desenvolupament a mesura per organitzar les comandes a palets i simplificar la càrrega dels vehicles. En el cas dels palets, el sistema indica a Vila Viniteca en quin ordre han de carregar els palets a les furgonetes perque sigui el mes òptim.

Model de negoci

El model de negoci que tenim amb Vila Viniteca és la venta del del SaaS de forma mensual.

Resultats

El desplegament de la plataforma de Hedyla ha permès reduir dràsticament els temps dedicats a la planificació de rutes, que ara es generen de forma automàtica.
A més, s’ha centralitzat tota la informació, que permet a Vila Viniteca conèixer en temps real l’estat dels lliuraments i el rendiment de les operacions, incloent informació sobre les emissions de CO2, per exemple.

Estat actual

L’estat actual es operatiu. A més s’està valorant afegir la firma i albarà digital.

 

Compartir en: