skip to Main Content

Sistema de predicció de vendes basat en Machine Learning i IA

IA

Motivació

El sistema de predicció de vendes basat en Machine LE i IA neix de la necessitat d’analitzar el rendiment de les vendes i utilitzar la tecnologia més puntera per tal de saber amb antelació si una campanya de promoció o un producte en particular tindrà un bon rendiment de cara a les vendes.

Objectiu

A BertIA han definit els següents objectius de cara a fer un bon producte:

  • Capacitat de predir amb una exactitud acceptable per a un model de prediccions el rendiment d’un producte i/o promoció en un temps determinat.
  • Donar al client informació rellevant sobre la construcció del model i la importància de cada paràmetre (EDA) per tal d’entendre el resultat de les prediccions sense tenir coneixements de Machine Learning.
  • Crear una eina de prediccions potent, però que al mateix temps sigui intuïtiva i fàcil d’utilitzar perquè qualsevol persona de l’empresa la pugui utilitzar fàcilment.

Solució tecnològica

L’aplicació creada per BertIA utilitza la tecnologia més puntera en termes de Machine Learning per predir el rendiment de campanyes comercials pel client. Aquesta aplicació utilitza tots els recursos que proporciona Microsoft gràcies, entre d’altres, al recurs d’Azure Machine Learning Studio.

El procés d’utilització de l’aplicació és molt senzill: l’usuari introdueix les dades del producte que es vol predir amb altres dades rellevants. Després el programa retorna informació sobre el rendiment esperat de la promoció. Aquesta predicció ve fomentada per dades històriques de l’empresa client amb més de 5 milions de transaccions, per tant, les prediccions són totalment personalitzades per aquest negoci.

Al tenir l’aplicació allotjada al núvol d’Azure i utilitzant el recurs de Machine Learning Studio, facilita el monitoratge del rendiment del model. A més, ofereix l’opció de reentrenar el model en el moment que es desitgi o simplement deixar programada una actualització automàtica. Aquest fet ajuda al fet que el client no noti cap baixada del rendiment del model ni les actualitzacions del model, ja que es continuarà emprant la mateixa aplicació sense fer canvis a l’arquitectura, tot es gestionarà des del Machine Learning Studio.

Model de negoci

Aquesta aplicació de ML creada per BertIA és una solució SaaS que permet tant un model de negoci de pagament inicial del projecte sumant un període de manteniment i reentrenament supervisat posterior com una modalitat de tarifa plana on el client vagi pagant una subscripció segons utilitza el servei. En aquest cas s’ha escollit la primera opció, però al ser una aplicació tan personalitzable a qualsevol classe de client i negoci, es podria considerar canviar de model de negoci en un futur, segons la necessitat del client.

Resultats

El projecte encara està en fase de proves, però els primers resultats que ofereix l’aplicació són molt esperançadors. En una primera fase del desenvolupament, les prediccions tenen +65% de precisió en la fase de test. Tenint en compte que encara s’està refinant el model i alimentant amb dades noves i de millor qualitat, el resultat final tindrà un rendiment molt bo.

Estat actual

Actualment, el servei està implementat en aquest client en fase de proves i testatge mentre es va millorant el model. En paral·lel, s’estan estudiant totes les alternatives per poder oferir aquest servei a qualsevol empresa del sector comercial, sense perdre la personalització segons les necessitats i característiques de l’empresa que utilitzi aquest servei.

Compartir en: